Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2017. július 18-tól határozatlan időre felfüggeszti a 15 01 10* azonosító kódú, „veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék” elnevezésű hulladékok átvételét.

A hulladékudvarokban kizárólag a tájékoztatásban szereplő hulladék (pld. festékes, vegyszeres, permetszeres göngyöleg) átvételét függesztik fel, a többi veszélyes hulladék (elem, akkumulátor, fáradt olaj, fénycsövek, izzók a veszélyesnek minősülő elektronikai hulladék) változatul leadható.

Rábapatona, 2017. július 17.

Molnár-Nagy Béla
polgármeste