Tisztelt Rábapatonai Lakosság!

2020. május 28.-n megjelent a Magyar Közlönyben a legfrisseb módosítás a bejelentési határidővel kapcsolatban :

20. § A Vgtv. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.”

21. § A Vgtv. 45/M. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„45/M. § E törvénynek a Vgtv.mód3.-mal megállapított 29. § (7) bekezdését a Vgtv.mód3. hatálybalépésekorfolyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

Ha szeretné engedélyeztetni az ingatlanán található kutat, az alábbi linkre kattintva további részleteket tudhat meg:

https://rabapatona.hu/42-hirek/774-kut-tajekoztato