A Kormány a mai napon megjelent 104/2021. (III.5.) a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló rendelete alapján Rábapatona település vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom.
Az ideiglenes védelmi intézkedések szigorításának általános szabályai 2021. március 8-tól.

 • Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
 • A települések belterületén, az utcán és a közterületen mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
 • A közterületi maszkviselés alól kivételt képez a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy.
 • A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.
 • A helyi intézmények működése 2021. március 8-tól
 • A Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola tantermen kívüli digitális oktatás munkarendben működik tovább.
 • A Katica Óvodában rendkívüli szünet van érvényben, a szünet után az első munkanap 2021. április 7-én lesz.
 • Az intézményekben a gyermekfelügyelet nem biztosítható.
 • Aki gyermekének étkezést igényel (iskolai és óvodai ebéd), azt az előző nap 900 óráig rendelheti meg a 06-20-282-7790 telefonszámon. Az ebéd egyszer használatos ételdobozokban vehető át az óvoda konyháján 1200-1230 közötti időszakban.
 • A családi bölcsőde további intézkedésig nyitva tart.
 • Az IKSZT továbbra is zárva, programok, edzések nem kerülnek megrendezésre.
 • A Polgármesteri Hivatal továbbra is zárva tart. Kérem, hogy az ügyintézést telefonon, vagy elektronikus úton vegyék igénybe.

Rábapatona, 2021. március 5.

Molnár-Nagy Béla
polgármester