Eőry Endre

2007. augusztus 20-án másodikként vehette át a Rábapatona Község Díszpolgára címet.

Eőry Endre 1936 novemberében Kisbaboton született. Szülei kereskedők voltak. A népdal szeretetét és a hegedű megszólaltatásának művészetét, kisgyermekként szüleitől tanulta. Iskolai tanulmányait 1943-ban kezdte el a kisbaboti evangélikus népiskolában. Elemi iskolai tanulmányait, a győri Kossuth Lajos Általános Iskolában fejezte be. Gimnáziumba jelentkezett, de származása miatt, jó bizonyítványa ellenére sem vették fel. Végül a győri tanítóképzőbe nyert felvételt, ahova 1952-től 1956-ig járt. A tanítóképző mellett 1950-től 1953-ig a Győri Állami Zenekonzervatóriumba is járt.

Negyedik éves tanítóképzősként tanítási versenyt nyert. Tanítási gyakorlatát Újrónafőn végezte, majd 1958-ban megpályázott egy művészeti előadói állást Győrben. Nem szerette ezt a munkát, ezért a katonai szolgálat után inkább Nyalkára ment iskolaigazgatónak. 1965-ben került Rábapatonára. Először pedagógus lett az általános iskolában, majd 1971-től 1985-ig a Művelődési Ház vezetője. Tanítóként megismerte a falu minden lakóját, népművelőként pedig a falu kulturális életének motorjaként tevékenykedett. 1970-ben megalakult az első, 1987-ig működő patonai Pávakör, amelynek ő volt a vezetője.

A patonai Pávakör Eőry Endre vezetése alatt országos hírnévre és elismertségre tett szert. Dr. Barsi Ernő tanár úrral közösen összegyűjtötték a falu népdalkincsét, amelynek összegzéseképpen 1973-ban „Rábapatona hagyományaiból” címmel könyvet jelentettek meg. 1985-től ismét az általános iskola tanáraként dolgozott. 1988-ban a helyi általános iskolásokból újra megszervezte az immár második Pávakört, amely egészen 1996-ig működött. 1997-ben vonult nyugdíjba, de a muzsikálást és az éneklést tovább folytatta a helyi nyugdíjas hagyományőrző csoporttal. 2006-ban súlyos beteg lett. A betegséggel a végsőkig küzdött, de mindhiába. 2007. szeptember 29-én Eőry Endre tanár úr átköltözött az égiek zenekarába. A Molnár Ferenc Hagyományőrző Alapítvány és Nagy Zoltán népművelő kezdeményezésére, hagyományteremtő jelleggel, 2008 óta minden évben megszervezésre kerül, a munkásságának és életművének méltó emléket állító Eőry Endre Népdaléneklési Verseny. Eőry Endre kimagasló tanári munkásságának a Sok fény maradt utánuk Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében című kötet 2009-ben megjelent száma is emléket állít.

2024. július 21. Vasárnap
Dániel, Daniella

 
A Nap kel 05:12-kor,
nyugszik 20:41-kor.

Holnap
Magdolna, Magda
napja lesz.

Defibrillátor az IKSZT portáján

defibrillaror
(Szentháromság tér 1. - IKSZT portáján falra függesztett dobozban, éjjel-nappal elérhető)

A defibrillátor eszköz üzemkész állapotban van, vészhelyzet esetén azonnal használatba vehető.

Használatát a bekapcsolást követően,
a gép által lejátszott magyar nyelvű
hangüzenetek segítik.

A defibrillátor
használati útmutatója letölthető itt.