A Kormány 168/2020. (IV.30.) és 170/2020. (IV.30.) Korm. rendeletei alapján, az alábbi tájékoztatást adom.

2020. május 4-től kezdődően Rábapatona településen a kijárási korlátozás megszűnik, azonban az alábbi korlátozások lesznek érvényben.

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani. 

Bővebben ...

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el a 2020. március 28 és 2020. április 11. közötti időszakra vonatkozóan.

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, a másik embertől legalább 1,5 m távolságot tartani.

Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos.

Bővebben ...

Tisztelt Rábapatonai Lakosság!

Alulírott Molnár-Nagy Béla polgármester és dr. Németh Balázs jegyző a pandémiás vészhelyzet elhárítása és a betegség terjedésének megakadályozása érdekében a következőkre hívjuk fel a figyelmüket és kérjük önöket, hogy az alábbi rendelkezéseket tartsák be!

I.) A Kormány a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében arra kéri a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy lakó- illetve tartózkodási helyüket ne hagyják el!

Mi is szeretnénk Önöket arra kérni, hogy lakóhelyüket ne hagyják el, közterületen ne tartózkodjanak indokolatlanul!

Abban az esetben, ha a fentieket vállalják és erről tájékoztatják az önkormányzatot, az ellátásukról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata, mely a következő segítséget jelenti:

 • napi egyszeri szociális ellátási keretek közötti (térítésalapú) meleg étkezés biztosítása házhoz szállítással,
 • heti egyszeri élelmiszer bevásárlás lebonyolításának segítése,
 • heti egyszeri, vagy a szükség szerinti (havi felírású) gyógyszer kiváltás biztosítása.

Amennyiben segítségre van szükségük a fenti bejelentést megtehetik munkaidőben a 0696/583-000-s telefonon vagy a +3620 282 7790-es mobilszámonon keresztül!

II.) A rábapatonai köztemető látogatását az ott zajló temetések alatt függesszék fel! A temetőt olyan időpontban látogassák, amikor nem zajlik temetés. Temetéseken lehetőség szerint csak a szűk családi kör vegyen részt. A temetési szertartáson megjelent lakosoktól kérnénk, hogy a temetés idején tartsák be a 2 méteres távolságot, és a temetéseken ne alakuljanak ki nagyobb társalgó csoportok!

III.) Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a koronavírus járvány elleni védekezés miatt 2020. március 24. napjától Rábapatona település játszóterei és sportpályája lezárásra kerülnek. Mivel az érintett területek fizikai lezárására nincs lehetőségünk, kérjük, hogy saját érdekükben azokat ne használják.

IV.) Az óvodai és iskolai gyermekétkeztetéssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk a szülőket:

 • ebédet igényelni a gyermekek részére az igényelt napot megelőző napon 12:00 óráig lehet telefonon (Véghné Kakucs Mónika 06-20-282-7790),
 • befizetett ebédek átvételére az óvoda konyháján van lehetőség 11:00 – 14:00 óra közötti időszakban, vagy kiszállítás kérhető, díj ellenében,
 • ételhordót használni nem lehet, az ebéd kizárólag egyszer használatos tárolóedényekben kerül átadásra.

Kérnénk, hogy az ebéd átvételekor csak egy személy tartózkodjon az átvételi helyiségben, valamint a szabadban történő esetleges sorban állás ideje alatt ne csoportosan, egymástól legalább több méter távolságban tartózkodjanak!

Tudjuk, hogy a fent leírtak kényelmetlenséget is jelentenek, de a megelőzés és a védekezés mindannyiunk közös és elemi érdeke!

A település felelős vezetőiként bízunk abban, hogy megfogadják kéréseinket!

Rábapatona, 2020. március 24.

Tisztelettel:

dr. Németh Balázs
jegyző s.k.

Molnár-Nagy Béla
polgármester s.k.

Tisztifőorvosi utasítás a védőnői ellátással kapcsolatban a következő:

 • 03. 18-tól a visszavonásig a védőnői ellátás csak távkommunikációval történhet
 • gondozottakkal való személyes találkozást mellőzni kell
 • amennyiben az előírt járványügyi veszélyhelyzetből adódó szabályok megsértésre kerülnek, az szankciót von maga után.

 További intézkedésig az életkorhoz kötött, kötelező védőoltások beadását folytatni kell az alábbi rendszabályok betartásával:

 • oltásra csak a megadott időpontra lehet jönni
 • kísérőként 1 fő lehet jelen
 • a váróteremben egyszerre csak az oltásra váró gyermek és 1 fő kísérője tartózkodjon
 • a higiéniás szabályok betartására mindenki fokozottan ügyeljen!

A védőnő elérhetősége: 06-20/9110354 és vedono@rabapatona>.hu

Tájékoztatás

Az óvodai és iskolai gyermekétkeztetéssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a szülőket.

2020. március 18-tól kezdődően;

- ebédet igényelni a gyermekek részére az igényelt napot megelőző napon 12:00 óráig lehet telefonon (Véghné Kakucs Mónika 06-20-282-7790),

- befizetett ebédek átvételére az óvoda konyháján van lehetőség 11:00 – 14:00 óra közötti időszakban, vagy kiszállítás kérhető, amelynek díja bruttó 235.- Ft,

- ételhordót használni nem lehet, az ebéd kizárólag egyszer használatos tárolóedényekben kerül átadásra,

- az igényelt ebéd díjai 2020. március 31-ig az alábbiak;

Óvodai ebéd               311.- Ft

Iskolai ebéd                436.- Ft

Kérem, hogy az ebéd átvételekor csak egy személy tartózkodjon az átvételi helyiségben, valamint a szabadban történő esetleges sorban állás ideje alatt ne csoportosan, egymástól legalább több méter távolságban tartózkodjanak.

Rábapatona, 2020. március 18.

Molnár-Nagy Béla
polgármester

A Kormány 46/2020 (III.16) Korm. rendeletével kapcsolatban az alábbi, összefoglaló tájékoztatást adom.

Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.

Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés.

Aki a fenti intézkedéseket nem tartja be szabálysértést követ el, amely szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

Amennyiben önként vállalja, hogy lakhelyét nem hagyja el a 70. életévét betöltött személy, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodást indokolt esetben a települési önkormányzat fogja megoldani. A tájékoztatás történhet az info[kukac]rabapatona.hu elektronikus címre megküldött levél, vagy a www.rabapatona.hu/e-kozigazgatas menüpontban leírtak alapján a Segítségre szoruló idős bejelentése" űrlap kitöltése révén, valamint a 06-96-583-000 telefonszámra bejelentés formájában.

Rábapatona, 2020. március 17.

Molnár-Nagy Béla
polgármester

FIGYELEM!!
FONTOS VÁLTOZÁS!!

Tisztelt Pácienseink!

A SARS2 COVID-19 koronavírus-járvány terjedése kapcsán meghirdetett veszélyhelyzet különleges intézkedések meghozatalára késztet RENDELÉSEINK MENETÉVEL KAPCSOLATOSAN! A szükséges változtatások végiggondolása során igyekeztem az új szabályokat úgy kialakítani, hogy az ellátási körömbe tartozó személyek egyéni biztonságát és a közösség érdekeit egyaránt szem előtt tartva a lehetőségek szerinti MINIMÁLISRA CSÖKKENTSÜK A FERTŐZŐDÉS VESZÉLYÉT a háziorvosi rendelésen való megjelenés kapcsán!

Számítok a közösség megértésére, együttműködésére! ÖNÖK NÉLKÜL NEM MEGY! Mindenki józanságára, éberségére szükség lesz, hogy lassítsuk a járvány terjedését! Most ez a legfontosabb feladatunk!

Bővebben ...

A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel Rábapatona település vonatkozásában az intézményvezetőkkel egyeztetve az alábbiakat rendelem el, illetve az alábbiakról adok tájékoztatást.

 • Katica Óvoda

2020. március 17-től az Óvoda zárva tart.

Gyermekfelügyeletet kizárólag azok részére biztosítunk, akik semmilyen formában nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét.

Gyermekfelügyelet biztosításáról a szülőknek minden esetben egyeztetni kell az intézmény vezetőjével;

Bukta Zoltánné 06-20-253-9672.

 • Családi Bölcsőde

2020. március 17-től a bölcsőde zárva tart.

Gyermekfelügyeletet kizárólag azok részére biztosítunk, akik semmilyen formában nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét.

Gyermekfelügyelet biztosításáról a szülők minden esetben egyeztessenek az intézmény vezetőjével;

Szalai Lászlóné 06-20-564-5687.

 • Védőnői szolgálat

A védőnővel egyeztetve az ellátással kapcsolatban 2020. március 16-tól az alábbiak betartását kérem;

  • A vetkőztető- és a váróhelyiségben csak 2-2 fő tartózkodjon. Ha többen vannak, akkor a várakozás a szabadban legyen (ne csoportosan, egymástól legalább több méter távolságban!).
  • A gyermekkel csak egy szülő érkezzen az épületbe!
  • A tanácsadóban minden gyermek után szellőztetés és fertőtlenítés fog történni.
  • Csak egészségesen jöjjenek tanácsadásra, a „csak kicsit köhögök, csak kicsit folyik az orrom” nem elfogadható. Egymás egészségét óvjuk!
  • Családlátogatásra csak halaszthatatlan esetben kerül sor (előtte telefonos egyeztetés). Természetesen kivételek az újszülöttek.
  • A tanácsadóban 2020. 03. 18-20 közötti időszakban festés lesz, a tanácsadás szünetel.
  • A védőnő telefonon elérhető: Gácsné Kozma Ildikó 06-20/9110354
 • Fogorvosi rendelés

A rendelés keretében kizárólag sürgősségi ellátás nyújtható.

A fogorvosi rendeléssel kapcsolatban érdeklődni Henzelné Dr. Kovács Violettánál a 06-30-929-9282 telefonszámon lehet.

 • IKSZT

2020. március 16-tól az intézmény zárva tart, programok nem kerülnek megrendezésre.

 • Polgármesteri Hivatal

2020. március 17-től a személyes ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel. Kérem az elektronikus ügyintézés lehetőségeit vegyék igénybe, valamint munkaidőben a települési honlapon található elérhetőségeken keressék az ügyintézőket (https://www.rabapatona.hu/onkormanyzat/polgarmesteri-hivatal/ugyintezok).

Tájékoztatást adok továbbá arról, hogy az ügysegédi szolgálat átmenetileg szünetel.

Rábapatona, 2020. március 16.

Molnár-Nagy Béla

polgármester

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

A veszélyhelyzettel összefüggésben a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a települési ügysegédi szolgálat átmenetileg szünetel. Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ügyeiket lehetőleg telefonon vagy elektronikus úton intézzék.

Az ügyintézéshez a Kormányhivatal javasolja a megújult magyarorszag.hu oldalon (a leggyakoribb 750 ügy intézéséhez) elérhető online lehetőségek, illetve a https://epapir.gov.hu/ oldalon elérhető e-papír szolgáltatás igénybe vételét.

Fentieken túl a Tisztelt Ügyfelek kérelmeiket és egyéb beadványaikat postai úton is elküldhetik.

A Tisztelt Ügyfelek telefonon és e-mailen keresztül is konzultálhatnak ügyeikkel kapcsolatban a Kormányhivatal munkatársaival, valamint a központi 1818 ingyenesen hívható telefonszámon is kérhetnek általános felvilágosítást.

A Kormányhivatal elérhetőségei a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/elerhetosegek-szervezet oldalon találhatóak.

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Tisztelt Rábapatonaiak!

A koronavírus-járványra okozta veszélyhelyzetre való tekintettel a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetéssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket;

 • 2020. március 16-tól a már megrendelt óvodai és iskolai befizetett ebédek átvételére az óvoda konyháján van lehetőség 11:00 – 14:00 óra közötti időszakban,
 • ételhordót használni nem lehet, az ebéd kizárólag egyszer használatos tárolóedényekben vehető át.

Kiemelten felhívom a szülők figyelmét, hogy gyermekeiket a bölcsődei és óvodai intézménybe kizárólag csak abban az esetben hozzák, amennyiben a gyermek felügyeletét más módon nem tudják megoldani.

Kérem Önöket, hogy a kialakult helyzettel kapcsolatban hiteles forrásból tájékozódjanak (https://koronavirus.gov.hu ) és tartsák be a megfogalmazott ajánlásokat és intézkedéseket.

Rábapatona, 2020. március 15.

Molnár-Nagy Béla
polgármester

Tisztelt Rábapatonaiak!

A koronavírus-járványra okozta veszélyhelyzetre való tekintettel Rábapatona Község Önkormányzata a kormányzati intézkedésekkel összhangban és az intézményvezetőkkel történő egyeztetés mellett az alábbi intézkedéseket hozta, illetve az alábbi kormányzati intézkedésekről ad tájékoztatást.

 1. Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola;
 • 2020. március 16-tól az iskola zárva tart, a tanítás új formában tantermen kívüli digitális oktatás munkarendben történik,
 • a változásokról az iskola igazgatója fog tájékoztatást adni,
 • az iskola területére a tanulóknak és a szülőknek bemenni tilos,
 • gyermekfelügyelet csak indokolt esetben lehetséges az iskola igazgatójával egyeztetett módon,
 • a 2020. március 16-i napra megrendelt ebéd az óvoda konyháján vehető át,
 • aki az iskola zárva tartása alatt étkezést igényel, azt az előző nap 9:00 óráig rendelheti meg Véghné Kakucs Mónikától a 06-20-282-7790 telefonszámon.
 1. Katica Óvoda;
 • az intézmény további intézkedésig nyitva tart, azonban az alábbiak betartására hívjuk fel a szülők figyelmét;
 • amennyiben lehetséges tartsák otthon gyermeküket, ezt a szándékukat az intézményvezető felé telefonon jelezzék (Bukta Zoltánné 06-20-253-9672),
 • amennyiben az óvodapedagógus betegnek ítéli meg a gyermeket, az intézményből hazaküldik,
 • az óvoda épületébe szülő nem léphet be, a gyermeket az óvoda munkatársai veszik, illetve adják át az épület főbejáratánál.
 1. Családi bölcsőde;
 • az intézmény további intézkedésig nyitva tart, 
 • amennyiben lehetséges tartsák otthon gyermeküket.
 1. IKSZT;
 • az intézmény zárva tart, programok nem kerülnek megrendezésre.
 1. Polgármesteri Hivatal;
 • kérem, hogy a hivatalt csak halaszthatatlan ügyben keressék fel személyesen, az ügyintézést elektronikus úton, vagy telefonon vegyék igénybe.

Rábapatona, 2020. március 14.

Molnár-Nagy Béla
polgármester

Tisztelt Rábapatonai Lakosok!

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével 2020. március 11. (szerda) 15:00 órai hatállyal a pandémiás helyzetre való tekintettel az egész országra kiterjedő veszélyhelyzetet hirdetett, ezáltal különleges jogrendet léptetett életbe.

A veszélyhelyzettel kapcsolatban Magyarország Alaptörvénye, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény tartalmaz rendelkezéseket, továbbá a következő napokban várható a kidolgozott részletszabályokat tartalmazó joganyagok megjelenése.

Veszélyhelyzet esetében – amely várható időtartama hónapokra tehető – a polgári védelmi feladatokat a katasztrófavédelmi szervek, valamint a polgármester látja el, a különleges jogrend pedig lehetőséget biztosít, egyúttal meghatározott esetekben kötelezettséget állapít meg egyes jogszabályoktól való eltérésre, speciális és azonnali intézkedések megtételére, amelyek mind a lakosság egészségének védelmét, valamint a vagyonbiztonságot szolgálják.

Önkormányzatunk folyamatos kapcsolatot tart fenn az érintett hatóságokkal, rendvédelmi szervekkel, valamint rendszeres egyeztetéseket folytat településünk intézményeinek vezetőivel, az egészségügyi szolgáltatókkal és a polgárőrséggel.

A polgármesteri hivatal a polgármester munkájának támogatása, valamint a helyi lakosság lehető legmagasabb szintű tájékoztatása érdekében a jövőben is rendszeresen közzéteszi a rendelkezésre álló újabb információkat, irányadó útmutatásokat a község honlapján, valamint Facebook oldalán.

Ezúton kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy minden esetben őrizze meg nyugalmát, ugyanakkor kérem, hogy lehetőség szerint – a népegészségügyi javaslatoknak megfelelően – minden érintkezést csökkentsünk minimálisra, továbbá kérem, hogy fordítsunk kiemelt figyelmet embertársainkra, szükség esetén nyújtsunk segítséget ezekben az embert próbáló időkben.

Kérdéseikkel bizalommal fordulhatnak Molnár-Nagy Béla polgármester úrhoz munkaidőben, valamint dr. Németh Balázs jegyzőhöz (20/347-1698; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) munkaidőn kívül is.

Mindenben számítunk szíves együttműködésükre!

Rábapatona, 2020. március 12.

Tisztelettel:

dr. Németh Balázs
jegyző

Tisztelt Rábapatonaiak!

Tájékoztatom Önöket, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel és az ajánlásokat figyelembe véve, településünk március 15-i nemzeti ünneppel kapcsolatos megemlékezése elmarad. 

Tájékoztatást adok továbbá arról, hogy a mai naptól kezdődően a kormány rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett az ország teljes területére a koronavírus-járvány miatt. A kormányzati intézkedésekkel összhangban településünk intézményeiben (bölcsőde, óvoda, iskola, egészségház, IKSZT és polgármesteri hivatal) sem kerülnek megrendezésre közösségi rendezvények, valamint fokozott napi/heti rendszerességgel történik a fertőtlenítés a megelőzés érdekében.

Felhívom figyelmüket, hogy a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos legfrissebb információk és megelőzéssel kapcsolatos tudnivalók a https://koronavirus.gov.huweboldalon találhatóak meg.

Kérem vigyázzunk mindannyiunk egészségére!

Tisztelettel:

Molnár-Nagy Béla
polgármester

2024. május 24. Péntek
Eszter, Eliza, Vanessza

 
A Nap kel 05:00-kor,
nyugszik 20:35-kor.

Holnap
Orbán
napja lesz.

Defibrillátor az IKSZT portáján

defibrillaror
(Szentháromság tér 1. - IKSZT portáján falra függesztett dobozban, éjjel-nappal elérhető)

A defibrillátor eszköz üzemkész állapotban van, vészhelyzet esetén azonnal használatba vehető.

Használatát a bekapcsolást követően,
a gép által lejátszott magyar nyelvű
hangüzenetek segítik.

A defibrillátor
használati útmutatója letölthető itt.