18/2011.(XI.29.) A köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről

8/2003.(V.5.) Helyi építési szabályzat Rábapatona község rendezési tervéhez

17/2003.(XI.27.) Helyi iparűzési adóról

3/2004.(I.22.) A kéményseprő-ipari szolgáltatás kötelező igénybevételének helyi szabályozásáról

8/2004.(II.26.) A polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető díjazásokról, juttatásokról

12/2004.(IV.1.) A középületek fellobogózásáról

15/2004.(IV.1.) Az önkormányzat nyugdíjas köztisztviselőinek és közalkalmazottainak kedvezményes étkeztetése

21/2004.VI.30.) Az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről

24/2004.(VI.30.) A talajterhelési díjról

31/2004.((XII.16.) A magánszemélyek kommunális adójáról

36/2004.((XII.16.) A közterületek tisztántartásáról

10/2005.(IV.28.) A helyi környezetvédelem szabályairól

20/2008.(XI.27.) Az önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatának rendjéről

21/2008.(XII.11.) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és közüzemű csatorna használatáért fizetendő díjakról

13/2009.(XII.17.) A közterületek használatáról

14/2011.(V.26.) A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

19/2011.(IX.29.) Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozása

9/2012.(V.31.) Az önkormányzat vagyonáról

11/2012.((VI.29.) A helyi római Katolikus Templom épületének védetté nyilvánításáról

1/2013. (II:13.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

15/2013. (IV.25.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról

10/2013.(VIII.30.) Az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási célú használatáról

18/2013.(XII.19.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás végzéséről

2/2014.(II.27.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

6/2014.(V.5.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

8/2014.(VIII.8.) A közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól

14/2014.(XII.18.) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2/2015.(II.26.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

4/2015.(II.26.) A helyben nyújtandó szociális ellátásokról

6/2015.(IV.30.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

11/2015.(XI.26.) A mezei őrszolgálatról

2/2016.(II.25.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

7/2016.(IV.28.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

8/2016.(V.30.) A helyi népszavazásról

15/2016.(X.27.) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

1/2017.(III.1.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

7/2017.(III.30.) A partnerségi egyeztetés szabályairól

8/2017.(IV.27.) Az önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

9/2017.(IV.27.) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

13/2017.(X.26.) A hirdető- és reklámhordozók elhelyezési szabályairól

15/2017.(XII.14.) A településkép védelméről

3/2018.(III.1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

9/2018.(IV.26.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

11/2018.(VIII9.) A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

1/2019.(II.28.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

6/2019.(IV.25.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

9/2019.(VI.20.) A helyi k9zművelődési feladatok ellátásáról

10/2019.(VI.20.) A "Közszolgálati Tisztviselők Napjáról"

14/2019.(X.29.) a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete a 8/2003.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Rábapatona Helyi Építési szabályzata és a Szabályozási Terv módosításáról

9/2020. (VI,25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II:28.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról

14/2020. (XII.15.) rendelete a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2021. évi illetményalapjáról

2/2021. (II.26.) az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

3/2021. (IV.16.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról szóló 11/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

5/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

6/2021. (V. 27.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról

7/2021. (IX. 9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról