A két év speciális fejlesztési időszak Rábapatona történetében, hiszen a sikeres pályázati munka és önkormányzatunk innovatív szellemisége révén a 2 év során több százmillionyi munkát végzett el az Önkormányzat, azonban az előkészítés 2017-ben zajlott, a megvalósítás elhúzódott 2018-ra, így a két év munkája együtt értelmezhető.

 • 2017. március 15-én adtuk át Rábapatona 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére emelt emlékművét, amelynek megvalósítását a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatásval készült el 4.000.000 Ft összeggel.
 • 2017 év tavaszán civil kezdeményezésre, önkormányzati koordinálással egy életmentő defibrillátor készülék beszerzése valósult meg, valamint az Óvoda épületében egy sószoba került kialakításra. A beruházások összértéke megközelítette a 2.000.000 Ft-ot.
 • 2017. május 28-án, a Magyar Hősök Emléknapja alkalmából jelentette meg Önkormányzatunk szintén az utóbbi Közalapítvány támogatásával Burján Imre: Szemelvények Rábapatona múltjából című tanulmánykötetét.
 • Felújítottuk a külterületi, ún. Madarasi út több mint 1 km-es szakaszát, amely több évtizeden keresztül járhatatlan volt, annak ellenére, hogy a település északi külterületeinek megközelíthetősége szempontjából fontos útszakasznak mondható. A felújítás értéke 1.500.000 Ft. volt.
 • 2017. szeptember 30-án Önkéntes Nap keretében egy kihasználatlan, csak részben kialakított zöldterület parkosítása történt meg pályázati támogatásból. Köszönjük önzetlen munkájukat.
 • 2017-ben a  Faluközpontban járdaépítés zajlott 6.000.000 Ft értékben, továbbá megvalósult a Tűzoltószertár tetőszerkezetének felújítása, melyhez az Önkormányzat 2.500.000 Ft támogatást adott.
 • EU-s pályázati forrásból felújítottuk a Polgármesteri Hivatal teljes informatikai rendszerét 6.000.000 Ft nagyságrendben, önerő nélkül.
 • 2018-ban az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb beruházásaként több, mint 200.000.000 forint értékben megújult, új aszfalt burkolatot kapott a település saját úthálózatának több, mint 90%-a, valamint kettő utca csapadékvíz-elvezetése oldódott meg. A fejlesztést 150 millió forint állami hozzájárulással felvett hitelből és önerő felhasználásával valósította meg az Önkormányzat.
 • A nyár folyamán a Győri Tankerületi Központ a rábapatonai iskola fejlesztését 26.300.000 forint értékben végeztette el, amelynek keretében az iskola elektromos hálózata újult meg, két lapostetős épületrész szigetelése történt meg, valamint egy külső tanteremmel bővült az iskola.
 • 2018. őszén épült meg a Rákóczi utcában az óvodát a faluközponttal öszszekötő kerékpárút építése, amelynek célja a biztonságos közlekedés feltételeinek javítása a településen. Az elnyert több, mint 51 millió forintos pályázati összeget az Önkormányzat saját forrásból egészíti ki, több, mint 29 millió forint nagyságrendben. A beruházással egy kerékpárút létesült,  közel 800 m új járda épül, buszmegálló sziget létesült, megújult és új burkolatot kapott az óvoda előtti parkoló, valamint az óvoda előtt elkészül a település első kijelölt gyalogátkelőhelye.
 • Ebben az évben elkezdődött az új sportöltöző építése is, amely várhatóan 2020. első felében készül el. A beruházás pályázat és önerő révén valósul meg, melynek értéke meghaladja a 25.000.000 forintot.
 • A Rábapatonai Katica Óvoda fűtését 2018. év végén felújítottuk 4.500.000 Ft volumenben.
 • A 2016-ban átadott 11 db térfigyelő kamerából álló rendszer 2018-ban kettő új kamerával bővült 1.000.000 Ft értékben.
A 2017-2018 között végrejhajtott fejlesztések összértéke -kerekítve- 359.000.000 Ft,- volt.
2024. május 24. Péntek
Eszter, Eliza, Vanessza

 
A Nap kel 05:00-kor,
nyugszik 20:35-kor.

Holnap
Orbán
napja lesz.

Defibrillátor az IKSZT portáján

defibrillaror
(Szentháromság tér 1. - IKSZT portáján falra függesztett dobozban, éjjel-nappal elérhető)

A defibrillátor eszköz üzemkész állapotban van, vészhelyzet esetén azonnal használatba vehető.

Használatát a bekapcsolást követően,
a gép által lejátszott magyar nyelvű
hangüzenetek segítik.

A defibrillátor
használati útmutatója letölthető itt.