Tisztelt Rábapatonai Lakosság!  Tisztelt Érdeklődők! 

Rábapatona Község Önkormányzata az 5/2020. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) módosította a község 2003-ban hatályba lépett rendezési tervét.

A Rendelet szövege az alábbi linken megtekinthető.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8) 43.§-ának (2) bekezdése alapján kötelező közérthető formában összefoglalni a rendezési terv módosításának lényegét, melyet alább olvashatnak:

A  Rendelet 3 elkülönült községi területet módosított, valamint lehetővé tette, hogy a Rábapatonai Ipari Parkban 5 szintes épület is létesüljön: 

A településrendezési tervmódosítás által érintett területek:
I. számú  terület: a volt Agárpálya területe, a 86/39 számú ingatlan, valamint a hozzá kapcsolódó lakóterületi övezet területe.

II. számú  terület: a Pinke-rét melletti gazdasági terület és környezete, a 0310/2, 0310/8, 0310/9, 0310/10, 0310/110310/33, 0310/37, 0310/41, 0315/2, 0319/2 hrsz.-ú ingatlanok.  

III. számú tervezési terület: a 153 hrsz.-ú ingatlan és az ingatlant tartalmazó tömb területe (Dózsa utca "T" alakú szakasza).

A településrendezési terv módosításának lényegi összefoglalása: 

I.  terület:
A volt agárpálya területét az önkormányzat lakóterület-fejlesztés céljára kívánja hasznosítani. A terület használaton kívül volt. A területen belül 3 lakóutcára felfűzve 65 db lakótelek kerülne kialakításra, a település jelenlegi lakóterületeihez kapcsolódóan. A területtel határos jelenlegi lakótömb telekméretekre vonatkozó paraméterének módosítása is megtörtént annak érdekében, hogy a kialakuló új utcára a Zrínyi utcai telekvégek megoszthatóvá váljanak.
A tömbben kialakítható minimális teleknagyság 600 m2 , a maximális beépíthetősége 50%, mely 30%-nyi lakóterületi beépítést tesz lehetővé, további 20%-ban pedig melléképületek, garázs építhető. Ebben a tömbben csak egy lakóegység alakítható ki, így ikerházak, társasházak nem építhetőek a zsúfoltság elkerülése érdekében. A telkeken pince és mélygarázs nem építhető.

II.  terület:
A Rábapatona 0310/8, 0310/9, 0310/10, 0310/11 hrsz.-ú területeken a kijelölt gazdasági terület, és a terület körüli erdőterület határvonalát kívánja korrigálni a területfejlesztési elképzeléseinek megfelelően a terület tulajdonosa, ezáltal nagyobb ipari parki terület alakítható ki. Ezenkívül a területet feltáró út kialakítása tervezett. A Gksz-3 övezet előírásaiban a kialakítható szintek számának módosítása - ezetntúl öt szintes épület építhető -tervezett az ott megtelepedett vállalkozás kérése alapján a  folyamatban lévő fejlesztési elképzeléseinek megfelelően.

III. terület:
A tömb területén lévő, Dózsa György út melletti 153 hrsz.-ú ingatlan megoszthatóságát kérte a telek tulajdonosa, a költségek viselése mellett. Ennek érdekében az övezet telekméretekre vonatkozó paramétereinek módosítása történt meg. Az övezetben a mininális előírt teleknagyság 800 m2, így a telkek - melyek rendelkeznek 2 útkapcsolattal- megoszthatóak.

Ha további kérdése van a módosítás kapcsán, a mellékelt műszaki leírásban vagy a Rendeletben kereshet, vagy telefonon, elektronikus levélben állunk rendelkezésére!

Dr. Németh Balázs
jegyző s.k.

Műszaki leírás


Áttekintő helyszínrajz

Előzetes vélemények

Főépítészi feljegyzés

Mintakeresztszelvény 1

Mintakeresztszelvény 2

Műszaki leírás

SZ-1_K1

SZ-1_M1

SZ-1_M2

SZ-2_K

SZ-2_M

SZ-1_M1

T-1_M2


 Záró véleményezési dokumentáció

Alaptérkép

Áttekintő helyszínrajz

Előzetes vélemények

Főépítészi feljegyzés

Mintakeresztszelvény 1

Mintakeresztszelvény 2

Műszaki leírás

Vélemények

SZ-1_K1

SZ-1_M1

SZ-1_M2

SZ-2_K

SZ-2_M

SZ-1_M1

T-1_M2

 

2024. július 21. Vasárnap
Dániel, Daniella

 
A Nap kel 05:12-kor,
nyugszik 20:41-kor.

Holnap
Magdolna, Magda
napja lesz.

Defibrillátor az IKSZT portáján

defibrillaror
(Szentháromság tér 1. - IKSZT portáján falra függesztett dobozban, éjjel-nappal elérhető)

A defibrillátor eszköz üzemkész állapotban van, vészhelyzet esetén azonnal használatba vehető.

Használatát a bekapcsolást követően,
a gép által lejátszott magyar nyelvű
hangüzenetek segítik.

A defibrillátor
használati útmutatója letölthető itt.