1. szavazókör jegyzőkönyve

2. szavazókör jegyzőkönyve

Részvételi adatok


Tisztelt Szavazópolgárok!

Április 3-ra tűzte ki az országgyűlési képviselők választását és az országos népszavazást Áder János államfő. Az erről szóló nyilatkozatot január 11-én tették közzé a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján.“32 évvel ezelőtt, az első szabad választások eredményeként Magyarország független, demokratikus ország lett. Köszönet mindazoknak, akik a nemzet újjáépítésében részt vettek.

Az idei esztendőben Magyarország választójoggal rendelkező polgárai immár kilencedik alkalommal szabadon dönthetnek arról, hogy kikre bízzák közös ügyeink intézését.

Az Alaptörvény és a választási eljárási törvény egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz arra, hogy a köztársasági elnök milyen időpontra tűzheti ki az országgyűlési képviselők általános választását.

Részletek:

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós. A választópolgárok egyrészt voksolhatnak arra, kit szeretnének a választókerületükben egyéni országgyűlési képviselőnek, másrészt dönthetnek arról, hogy az országos pártlistáról melyik pártot támogatják. Az országgyűlési képviselők választása során a választópolgárok 106 egyéni országgyűlési képviselőt választhatnak, országos listán pedig 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el.

A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, azaz 2022. február 12. napján indul. Az egyéni választókerületekben a jelöltséghez legalább ötszáz ajánlás szükséges, a jelöltek 2022. február 25. napján 16 óráig gyűjthetik ezeket az ajánlóíveken.

Országos listát az a párt állíthat, amely legalább tizennégy megyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet tudott állítani.

Közös egyéni jelöltek alapján közös lista állítható.

Országos nemzetiségi önkormányzat is állíthat listát, ehhez a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása szükséges.

Az országos listákat legkésőbb 2022. február 26. napján 16 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

Ugyanezen a napon, azaz 2022. április 3. napján kerül lebonyolításra az alábbi négy kérdésben a Magyarország Kormánya által kezdeményezett országos népszavazás.

 • „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?”
 • „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”
 • „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?”
 • „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”

A választás és a népszavazás (továbbiakban együttesen: választás) kitűzéséről és arról, hogy a választópolgár mely szavazókörben gyakorolhatja választójogát, a Nemzeti Választási Iroda úgynevezett értesítőben tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárokat a 2022. január 26-i állapotnak megfelelően legkésőbb 2022. február 11-ig.

A központi névjegyzékben továbbra is lehetőség van:

 • segítséget kérni a választójog gyakorlásához, így a látássérült választópolgár igényelhet Braille-írással ellátott szavazósablont március 25-én 16 óráig.
 • a személyes adatok kiadását megtiltani.
 • a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt kérni akár úgy is, hogy az országgyűlési választáson a választópolgár az egyéni képviselőjelölt mellett a nemzetiség által állított listára szavaz, ekkor azonban országos pártlistára nem adhatja le voksát. Az erre vonatkozó kérelem benyújtásának határideje 2022. március 18. 16.00 óra, míg törlésére levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan 2022. március 30-án 16.00 óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikusan április 1-jén 16.00 óráig.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmekről

Az, hogy a választópolgár mely szavazókörben szavazhat, az állandó lakóhelye alapján kerül meghatározásra, városunk területén – megegyezően a korábbi választásokkal – 18 szavazókör található. Rábapatonán minden szavazóhelyiség akadálymentesített módon megközelíthető.

Rábapatonán 2 szavazókör lesz,

az egyik az IKSZT épületében, (9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.)

a másik a Rábapatonai Katica Óvoda épületében (9142 Rábapatona, Rákcózi u. 85.)

Három kivétel lehetséges ez alól:

ÁTJELENTKEZÉS

Mikor van rá lehetőség:

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be 2022. január 27-től, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik.

A benyújtás módja:

elektronikusan,
személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodánál (HVI-nél).
levélben kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél.

A benyújtás határideje: a kérelemnek legkésőbb 2022. március 25. napján 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.

Az átjelentkezett választópolgár az állandó lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltekre és az országos listákra szavazhat, valamint természetesen a népszavazás kérdéseire.

Az átjelentkezés visszavonható, annak levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan 2022. március 25-án 16.00 óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikusan április 1-jén 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.

KÜLKÉPVISELETEN TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS IRÁNTI KÉRELEM

Mikor van rá lehetőség:

Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő 2022. január 27-től.

A benyújtás módja:

elektronikusan,
személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a bejelentett tartózkodási helye szerinti HVI-nél,
levélben kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél.

A benyújtás határideje: a kérelemnek legkésőbb 2022. március 25. napján 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.

A külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár a kérelemben megadott országban a nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat a lakcíme szerinti szavazólapon szereplő jelöltekre, illetve az országos listákra, illetve a népszavazás kérdéseire.

A külképviseleti szavazás iránti kérelem visszavonható, annak március 30-án 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.

MOZGÓURNA IRÁNTI IGÉNY BENYÚJTÁSA

Mikor van rá lehetőség:

Ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt a szavazóhelyiségben nem tud megjelenni, mozgóurna iránti kérelmet terjeszthet elő 2022. január 27-től.

A benyújtás módja:

elektronikusan,
írásban személyesen, levélben vagy meghatalmazott útján annál a HVI-nél, amelynek szavazóköri névjegyzékén a választópolgár szerepel (így ha átjelentkezés miatt másik településen szavaz a választópolgár, oda szükséges a kérelmet benyújtani).

A benyújtás határideje: a kérelmet levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton március 30-án 16.00 óráig, míg személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton április 1-jén 16.00 óráig, ezt követően a szavazás napján 12.00 óráig elektronikus azonosítással elektronikus úton a HVI-nél, vagy papír alapú kérelemmel a szavazatszámláló bizottságnál lehet benyújtani.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók elektronikusan a www.valasztas.hu honlapon keresztül (elektronikus azonosítás nélkül, valamint elektronikus – ügyfélkapus – azonosítással), továbbá levélben vagy személyesen.

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy valamennyi kérelem benyújtása esetén minden adat pontosan, a személyi okmányokban feltüntetettek szerint szerepeljen, mert az attól való legkisebb eltérés is a kérelem elutasítását vonhatja maga után.

Amennyiben a választással kapcsolatban kérdés merül fel, a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésre. Ha kizárólag a kérelem formanyomtatványára van szüksége, azt letöltheti a www.valasztas.hu honlapon, ill. beszerezheti személyesen a Polgármesteri Hivatal portaszolgálatán, míg a választási értesítő elvesztése esetén, valamint a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó fenti kérelmek benyújtásával kapcsolatban ügyfélfogadási időben keressék Kertainé Győrig Renáta igazgatási ügyintézőt (tel: 96/583-000).

A Helyi Választási Iroda vezetője, elérhetősége:

Dr. Németh Balázs jegyző, HVI vezetője
Telefon: 06-20-347-1698
e-mail cím: jegyzo[kukac]rabapatona.hu

A Helyi Választási Iroda címe:

Rábapatonai Polgármesteri Hivatal
9142 Rábapatona, Kossuth u. 18.
Telefon: 06-96-583-000

Helyi Választási Iroda


A választásokon használható kérelem nyomtatványok az alábbi linken elérhetőek:

MOZGÓURNA IRÁNTI KÉRELEM

KÜLKÉPVISELTEN TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS IRÁNTI KÉRELEM

ÁTJELENTKEZÉSI KÉRELEM

Megválasztott tagok Rábapatona 001. szavazókör SZSZB-be beosztása

Megválasztott tagok Rábapatona 002. szavazókör SZSZB-be beosztása

A kialakult járványügyi helyzetben hozott Polgármesteri határozatok:

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001

Projekt címe: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Rábapatona községben

Kedvezményezett neve: Rábapatona Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9142 Rábapatona, Kossuth u. 18.

Elnyert támogatás: 55.079.494 forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Projekt célja és tartalma:

A projekt átfogó célja a TOP célkitűzésekkel és a TOP-2.1.3-15 pályázati felhívásban foglaltakkal összhangban van a Rábapatonán megvalósítandó környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés. A projekt közvetlen célja, hogy belterületi csapadékvíz elvezető rendszer képes legyen ellátni a nagy intenzitású, megnövekedett csapadékmennyiség megfelelő kezelését és elvezetését az érintett közútszakaszok mentén, továbbá a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása és ezzel a veszélyeztetett területről a vízelvezetés megoldása és a csapadékvíz okozta károk megelőzése. A tervezett beruházás számos további célok megvalósításában közreműködik, melyek megvalósulása az önkormányzatot, lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt pozitívan érinthet: • jelentős anyagi károk kivédése; • a belterületi létesítményeket veszélyeztetettségének megszüntetése; • a településrészben az életminőség javulása.

A Pályázati felhívás 3.1.1., az önállóan támogatható tevékenységek pontjának megfelelően a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvízgazdálkodás céljainak figyelembe vételével valósul meg, a csapadékvíz okozta károk megelőzésével. A belterületet védő övárok-rendszer, gyűjtőakna létesítése szintén betervezett a fejlesztés keretén belül. További tervezett fejlesztés a zöld infrastruktúrák építésével megvalósítható tető-csapadék víz gyűjtése a polgármesteri hivatal esetében. A Pályázati 3 / 13 felhívás 3.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek pontjának megfelelően az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra: • csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása, átereszek átépítése, bővítése. • Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója A Pályázati felhívás 3.1.4. Nem támogatható tevékenységek pontjánál részletezett tevékenységek közül nem valósul meg egyik sem a projekt keretén belül. A Pályázati felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek az alábbiaknak megfelelően teljesülnek: Rábapatona Község Önkormányzata vállalja, hogy a fejlesztés során legalább egy önállóan támogatható tevékenységet megvalósít, a fejlesztés illeszkedik a területi adottságokhoz és figyelembe veszi a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet. A vízjogi hatósági engedélyezést legkésőbb a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítéséhez csatolni fogja. Nyilatkozatot nyújt be, hogy a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs. A tervezéskor figyelembe kerülnek a következő szempontok: megfelelő méretre történő méretezés, csak helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többlet vizek kerüljenek elvezetésre. Rábapatona Község Önkormányzata rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, mely csatolásra kerül, illetve a fejlesztés során betartja a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat, a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Továbbá eleget tesz a projekt megvalósítása során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek, megvalósítja a kötelező szemléletformáló akciókat, melyben különös hangsúlyt helyez a vizek helyben tartásának fontosságára való figyelemfelhívásre és az ehhez tartozó gyakorlati megoldások bemutatására, valamint a létrehozott infrastruktúra fenntartására való figyelemfelhívásra. A költséghaszon elemzés, illetve a Települési Vízkárelhárítás Terv, Integrált Településfejlesztési Stratégia csatolása, illetve a szimulációs modellezés végrehajtása a projektméret miatt nem releváns. Jelen pályázat keretében csatolásra kerül továbbá a bekövetkezett csapadék-, bel-, vagy árvízzel vagy a felszín alóli forrásfeltöréssel összefüggő káreseményeket igazoló dokumentációk (vis maior igénylések, fotó dokumentáció, jegyzőkönyvek). A Megalapozó dokumentum, a Projekt adatlap és egyéb szakmai mellékletekben foglaltak alapján a pályázat megfelel a Pályázati felhívás 4.4. pontjában található, alábbi tartalmi értékelési szempontoknak: A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. A projekt műszaki tartalma illeszkedik a területi adottságokhoz és a projekt tartalma figyelembe veszi a felhívás megjelenésekor érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási tervet és az megfelelően bemutatásra került (területi adottságok és kapcsolódások a VGT releváns részeihez). A helyzetértékelés megfelelő módon tartalmazza a fejlesztés által érintett terület általános bemutatását, vízrajzát (felszíni és felszín alatti vízbázisok, vízháztartási viszonyok) geomorfológia, geológiai, hidrogeológia, éghajlati (csapadékok), valamint ökológiai viszonyainak bemutatását (NATURA 2000, védett természeti területek, védett fajok). A megvédett területen található épített környezet értéke meghaladja a projekt elszámolható költségét. A fejlesztés a felszín alatti víz szempontjából fokozottan vagy kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken lévő települést is érint (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján). Magas talajvízállású vagy fakadóvizes területet is érint a fejlesztés. Megállapítható, hogy a tervezett műszaki megoldások alapján biztosított a kijelölt területek védelme, a helyzetértékelésben bemutatott problémák megoldására megfelelően reagál. A tervezett beavatkozás rendszerbe integráltan valósul meg, azaz a beruházás a település egészére vagy jól lehatárolt részére kiterjedő környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési tervhez illeszkedő elem, vagy országos hálózat rendszeréhez tartozó lokális elem. A fejlesztés a természetben bekövetkező vagy ésszerűtlen emberi beavatkozások által kiváltott változások által eredményezett környezeti problémák megoldásához, vagy csökkentéséhez járul hozzá. A támogatási kérelemben bemutatott korábbi káresemények mértéke, gyakorisága, okozott kárértéke, a védendő értékek vagy a fejlesztés szükségességének bemutatása alapján a fejlesztési igény megalapozott, a projekt megvalósítása indokolt. Az infrastrukturális beruházások mellett a kötelező szemléletformáló, tájékoztató programokat is betervezte és ezek bemutatott tartalma szakmailag megfelelő. Amennyiben a talaj és talajvízadottságok lehetővé teszik, előnyben részesíti az alkalmazott műszaki megoldás a vízvisszatartást, késleltetett levezetést; lehetővé téve a területi beszivárgás elősegítését. (Magas talajvízállású területeken nem releváns.) A tervezett fejlesztés illeszkedik a TOP más intézkedéseinek projektjeihez vagy ágazati operatív programok projektjeihez és az illeszkedés bemutatásra került. A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) fenntartásának intézményi, műszaki háttere bemutatott. A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a támogatást igénylő megfelelően felmérte és biztosítani képes az üzemeltetési, karbantartási, pótlási költségeket. Támogatást igénylő vállalja helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonását a kivitelezési munkákba. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett. A támogatási kérelemben szereplő indikátorvállalás összhangban áll a fejlesztés bemutatott tartalmával. A kérelmező valamennyi, a fejlesztés szempontjából releváns indikátor esetében célérték vállalást tesz. A Megalapozó dokumentum, a Projekt adatlap és egyéb szakmai mellékletekben foglaltak alapján a pályázat nem megfelel a Pályázati felhívás 4.4. pontjában található, alábbi tartalmi értékelési szempontoknak: A megvédett területen található épített környezet értéke meghaladja a projekt elszámolható költségét. 78/2008 (IV.3.) Korm. rendelet 4. § szerint kijelölt természetes fürdőhelyet érint a fejlesztés. A tervezett fejlesztés több települési önkormányzat összefogásával, konzorciumban valósul meg. A fejlesztés a rendezési terv szerinti gazdasági területfelhasználású terület védelmére is irányul. A Megalapozó dokumentum, a Projekt adatlap és egyéb szakmai mellékletekben foglaltak alapján a pályázat nem releváns a Pályázati felhívás 4.4. pontjában található, alábbi tartalmi értékelési szempontoknak: A tervezett fejlesztés illeszkedik a település Integrált Településfejlesztési Stratégiájának célrendszeréhez, amennyiben a település rendelkezik ilyen dokumentummal. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz A tervezett fejlesztés illeszkedik-e a Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program (GYMS MTP) releváns prioritásaihoz és intézkedéseihez, továbbá a megyei Integrált Területi Program (ITP) céljaihoz? A Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával, valamint a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentumban ismertetett, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés-, és kezelés előmozdítása 5. számú EU Tematikus céllal összhangban a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése. A projekt a jogszabályi környezet vonatkozásában bemutatottak szerint összhangban van az operatív programmal. Eredményeként maradéktalanul megvalósul a csapadékvíz belterületről való biztonságos elvezetésének érdekében a vízkárokkal veszélyeztetett területeken a csapadékvíz elvezető infrastruktúra fejlesztése. Fenti célok eléréséhez a fejlesztés Rábapatona község tekintetében lényegesen hozzájárul. A fentiekben leírt célok segítségével egyértelműen megállapítható a projekt illeszkedése a Győr-Moson-Sopron megyei Területfejlesztései Program (MTP), illetve Integrált Területi Programhoz (ITP). Az ITP-ben megfogalmazott prioritások specifikus céljai közül az alábbiak illeszthetők a jelenlegi pályázathoz, melyek a következők: 2. prioritás (Kühne Program) specifikus céljai: Helyi gazdaságfejlesztés az innováció erősítésével 4. prioritás (Timaffy Program) specifikus céljai: A környezeti adottságok jobb kihasználása A környezeti állapot javítása, értékmegóvása 5. prioritás (Göcsei Program) specifikus céljai: A Rábaköz kiegyensúlyozott fejlesztése A fentebb megfogalmazott projekt célok megvalósításával, elérhetők azok a releváns ITP célok, melyek kapcsolódnak jelen TOP felhíváshoz, továbbá szolgálják az MTP célokat. A projekt végső eredményeként várható a vállalkozók és befektetők számára fenntartható és vonzó városszerkezet kialakítása, a városi közterületek megújítása és a kapcsolódó környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése. A Rábapatonán megvalósuló fejlesztés hozzájárul a Rábaközi terület fejlesztéséhez, amely térség a többi területhez képest erősebb infrastrukturális jellegzetességgel bír. A GYMS MTP 2. prioritás első intézkedésének „megyei gazdaság- és vállalkozásfejlesztési program” beavatkozáshoz valló illeszkedést jelentheti, hogy jelen beruházás teljesítése az önkormányzat részéről irreálisan magas önerő bevonását jelenti, amelyre támogatás hiányában nem lenne képes. A tervezett fejlesztés elmaradásának hiányában, a bekövetkező káresemények mentesítése, bár kisebb összegű, folyamatos kiadásokat generálhat a település költségvetésében. A vízrendezés által érintett terület további vállalkozások létesítését generálhatja, illetve a Rába folyóhoz közeli elhelyezkedésének köszönhetően potenciális vízi turisztikai fejlesztések helyszíne lehet a fejlesztett terület. Az infrastrukturális fejlesztés megvalósítása révén megfelelő szociális és gazdasági környezetet biztosíthat a már működő vállalkozások és a foglalkoztatást bővítő gazdálkodó szervezetek részére. A GYMS MTP 4. prioritása 1. intézkedésének "a környezeti potenciál hasznosítása" beavatkozáshoz szükséges megemlíteni, hogy a tervezett beruházás számos olyan káreseményt képes lehet megelőzni, illetve azok kártételeinek mérséklésében aktívan közreműködni, melyek az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és – kezeléshez kapcsolódik. A környezeti feltételek javításával előmozdíthatók az éghajlatváltozás káros következményeinek csökkentése (pl. nagyintenzitású csapadék események, belvizek) biztosíthatóvá vállnak az erőforrások hatékonyabb felhasználása és mindezekkel együtt a rendelkezésre álló intézményi kapacitások szervezettebb integrációja megvalósulhat a fejlesztés érdekében. A projekt alapvető célkitűzéseiből adódóan, - melyek a fentebb lévő táblázatban már megfogalmazásra kerültek - egyértelműen illeszkedik a GYMS MTP 4. prioritása 2. intézkedésének "a környezeti állapot javítása", továbbá a GYMS MTP 4. prioritása 3. intézkedésének "a települések értékmegóvása" beavatkozáshoz. A belterületi vízrendezés eredményeképpen mind az önkormányzati és mind a magán tulajdonban lévő ingatlanok érték megóvása jelentősen növekedhet, illetve hozzájárulhat a település élhetőbbé tételéhez. A tervezett fejlesztés mennyiben járul hozzá megyei szinten vállalt indikátor (bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza 16.315 m) teljesítéséhez? A fejlesztéssel érintett bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza: 3084 méter Projekt elvárt mértéknél jobb előkészítettsége Minden érintett ingatlan esetében a rendezett tulajdonviszonyok és per- és igénymentességük igazolásra került. Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítéshez A fejlesztés a megye kedvezményezett besorolású térségében vagy településén valósul-e meg? A település a GYMS MTP 5. számú "A MEGYE BELSŐ KOHÉZIÓJÁNAK ERŐSÍTÉSE" című prioritása 4 intézkedésnek valamelyikében nevesített térségben található, Rábapatona a Rábaközben található, amely nevesítésre kerül az említett dokumentumban. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez A megvédett terület a településrendezési terv szerint gazdasági terület-felhasználási egységet is tartalmaz. Az idevágó dokumentumban (településrendezési terv) a beruházás által érintett területek belterület felhasználási egységként került bejegyzésre, azonban a terület elhelyezkedéséből és egyéb tulajdonságainak köszönhetően egy esetleges csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója, lehetővé tenné a jelenleg is a területen üzemelő vállalkozások bővülését, illetve további – akár nagyobb kapacitással rendelkező üzemek, gazdasági létesítmények letelepedését a település ezen részén. A projekt által érintett/megvédett területeken találhatóak-e kereskedelmi, szolgáltató, ipari vagy gazdasági funkciójú területek, létesítmények? Igen, a megvédett területen található kereskedelmi, szolgáló, gazdasági funkciójú területek. A beruházással érintett területen működő gazdasági, kereskedelmi létesítmények a következők: élelmiszerboltok, nemzeti dohánybolt virágbolt, vendéglátó egységek, autószerelő műhely, asztalos műhely. Műszaki-szakmai eredmények: A belterületi vízrendezés célja a területre hulló csapadékvíz rendezett elvezetése, a lakóterület védelme, útépítés esetén pedig biztosítani kell az útburkolat és pályaszerkezet víztelenítését. Ennek érdekében a helyzetértékelés és a meglévő állapot bemutatása során megfogalmazott állapotra adott tervezett beavatkozás a következőképpen mutatható be. A tervezett beavatkozásokhoz szükséges a projekt tartalmi-műszaki előkészítése, ami magában foglalja a jogerős vízjogi létesítési engedélyek, tervezői engedélyek és indoklások , illetve a Területi Vízgazdálkodási Tanács szakvélemény beszerzését. A kivitelezéshez szükséges közbeszerzési folyamat lefolytatását követően indulhatnak el a kivitelezési munkálatok, melyeket a műszaki ellenőr folyamatosan felügyelete alatt tart. A rekonstrukcióban érintett belterületi útszakaszok, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik, amelyek az alábbiak; Kossuth Lajos utca egy szakasza, Árpád utca, Szentháromság tér, Győri utca, Deák Ferenc utca, Szabadság utca, Széchenyi utca egy szakasza, Báthory utca. A kivitelezés munkafázisai és tervezett rekonstrukciók összhangban állnak a már megtörtént jelenlegi állapot felmérésekkel. A műszaki, kivitelezési tervek költség és munkaerő igényé, illetve elkészítése a tervezőkkel való egyeztetések eredményeképpen a vízjogi engedélyeztetés folyamatába, azzal egyidejűleg kerülnek kimunkálásra. Ezek a tervek olyan módon és szinten kerülnek elkészítésre, mely biztosítani fogja a projekt által tervezett kivitelezési munkák eredményes és kellő minőségű munkák létrejöttét. Ezen cél elérése érdekében a tervező és a kivitelező között folyamatos szakmai kommunikáció fog megvalósulni.

A projekt tartalma:
A tervezett beavatkozások számszerűsítve: összességében 3084 méter bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmény fejlesztése valósul meg, melynek döntőtöbbségét az újonnan kialakítandó csapadék elvezető árkok adják (burkolt, föld árkok együttvéve), kisebb hányadban történnek kialakításra a betoncső átereszek, illetve a víznyelő aknák. Az ingatlanonkénti felosztását az alábbi táblázat mutatja be: Beavatkozási helyszín megnevezése bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmény (m) Kossuth Lajos utca (838 hrsz.) 250,00 Árpád utca (839 hrsz.) 334,00 Deák Ferenc utca (886/2 hrsz.) 11,00 Győri utca I. (837 hrsz.) 218,00 Szentháromság tér 140,00 Széchenyi utca I. (886/1 hrsz.) 65,00 Széchenyi utca II. (1086 hrsz.) 96,00 Széchenyi utca III. (957 hrsz.) 846,00 Szabadság utca (931/1 hrsz.) 824,00 Báthory utca (1016 hrsz.) 300,00

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2021.08.29

A projekt jelenlegi állása:

A projektben vállalt műszaki létesítmények engedélyezési eljárása lezárult, jelenleg az érvényes vízjogi engedély alapján a kivitelezés véget ért, a munkálatok 100%-os készültségnél tartanak.

SZEMLÉLETFORMÁLÁS - ÖSSZEFOGLALÓ

SZEMLÉLETFORMÁLÁS - KIADVÁNY

Pályázati konstrukció: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az Önkormányzati ASP országos kiterjesztéséhez

Projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00926

Projekt címe: Rábapatona Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Kedvezményezett neve: Rábapatona Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9142 Rábapatona, Kossuth u. 18.

Elnyert támogatás: 5.989.145. forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ESZA

Projekt célja és tartalma:

Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintű támogatást.

Az önkormányzatok számára, az állampolgárok magas színvonalú kiszolgálása érdekében gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az ASP technológia alkalmazása, és egy országos önkormányzati ASP központ létrehozása, amelynek lényege, hogy az önkormányzat az ASP szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe a kötelező feladatok ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítja ügyfelei hatékony kiszolgálását, valamint a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szerveknek – így az önkormányzatoknak is – legkésőbb 2018. január 1-jétől biztosítaniuk kell a törvényben előírtak szerint (25.
8 §) az e-ügyintézés lehetőségét. Az állam által ingyenesen biztosított önkormányzati ASP rendszer ezeket a képességeket az önkormányzatnál – rendszercsatlakozás esetén – megteremti.

Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet megteremtette az ASP rendszer működtetésének jogi, szervezeti és felelősségi keretét. Az ASP központ működtetőjeként a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) került kijelölésre, az ASP központ alapinfrastruktúra informatikai üzemeltetésért a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) felelős.

Az önkormányzati ASP központ az uniós forrásból megvalósult EKOP-2.1.25. „Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt projekt keretében került kialakítása. A projekt megvalósítása kapcsán a következő szakrendszeri szolgáltatások jöttek létre: keretrendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlan-vagyonkataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, iratkezelő rendszer, önkormányzati és elektronikus ügyintézési portálrendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer. Az egyes szakrendszerek az önkormányzat egy-egy, jogszabályban rögzített feladatának informatikai támogatását látják el.

Az ASP technológia alkalmazására, az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásokra már sor került egy, az önkormányzatok önkéntes részvételén alapuló kormányrendelet alapján. Az önkormányzatok egy részének önkéntes csatlakozása és a feladattámogatáshoz szükséges fejlesztések megvalósításának első szakasza uniós támogatással történt a közép-magyarországi régióban, egyrészt az EKOP-2.1.25 kiemelt projekt keretében, másrészt a KMOP-4.7.1-13 számú csatlakozási pályázat keretében.

Az új törvényi és kormányrendeleti szabályozás ennek a technológiának az országos kiterjesztését célozza úgy, hogy most már kötelezővé teszi az önkormányzatok számára a csatlakozást.

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat nevesíti „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)„ című kiemelt projektet, amely az önkormányzati ASP központ továbbfejlesztését, – ennek keretében új szakrendszer kialakítása: ; hagyatéki leltár rendszer egyes szakrendszerek továbbfejleztése, addattárház fejlesztése – valamint az országos kiterjesztés biztosítását és támogatását valósítja meg. Az országos kiterjesztés érdekében külön konstrukció keretében kerülnek támogatásra az egyes jogosult önkormányzatok önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának költségei.

A projekt tartalma:

A projekt során az alábbi szakrendszerek tekintetében valósul meg rendszercsatlakozás: - iratkezelő rendszer - önkormányzati települési portál rendszer - gazdálkodási rendszer - ingatlanvagyon-kataszter - önkormányzati adó rendszer - ipar- és kereskedelmi rendszer - hagyatéki leltárrendszer. A megvalósítás alatt az érintett munkavállalóknak a Magyar Államkincstár által szervezett oktatásokon kell részt venniük. A korszerű informatikai háttér biztosítása érdekében a pályázat keretein belül a következő infromatikai eszközök kerültek beszerzésre:

 • 7 db asztali számítógép, monitorral, perifériákkal, szoftverekkel és e-személyigazolvány olvasására alkalmas kártyaolvasóval
 • 2 db laptop
 • szünetmentes tápegység és rackszekrény

A megvalósítás során szükséges a helyi szabályzatok felülvizsgálata és módosítása. Ennek során iratkezelési és informatikai biztonsági szabályzat került elkészítésre a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2018.06.30.

A projekt jelenlegi állása:

A projektben vállalt feladatok mind elkészültek, az új eszközök beüzemelésre kerültek, az ASP-szakrendszerben vállalt adatok migrálására kerültek.

Tisztelt Érdeklődők, Tervezők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Rábapatona Község Önkormányzata megbízotti jogviszony keretében alkalmaz főépítészt, aki felvilágosítást tud adni a T.A.K-ban foglalt kérdésekkel kapcsolatban:

Megbízott neve: Tér-Háló Kft., képviseli: Németh Géza

Németh úr elérhetőségei:

http://www.ter-halo.hu/


Tisztelt rábapatonai lakosok, Tisztelt Építkezők!

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2021. (XI.25.) önkormányzati rendeletével módosította Rábapatona Község Önkormányzatának településképi rendeletét. A településképi rendelet anyagi jogi szabályai, előírásai semmilyen módon nem változtak, CSAK az eljárásjogi kérdések lettek részletesebben rögzítve. Ha építkeznek az alábbi tájékoztatást juttassák el a tervező építész számára!

Az alábbiakban a településképi eljárások új szabályait foglalom össze:

 • Szakmai konzultáció

A szakmai konzultáció és ezen belül a szakmai tájékoztatás (a továbbiakban: szakmai konzultáció) lehet szóbeli vagy írásbeli.

A szakmai konzultáció iránt a  szerinti kérelmet papír alapon kell benyújtani - a jegyző útján - a települési főépítészhez. A kérelemhez - a kérelem tárgyától függően - építészeti-műszaki dokumentációt kell mellékelni. A települési főépítész a szóbeli konzultáció idejéről elektronikus úton értesíti a kérelmezőt.

A települési főépítész emlékeztetőben rögzíti javaslatait és nyilatkozatait, amelyeket - a záradékolt műszaki dokumentációval együtt - a konzultáció időpontjától, írásbeli konzultáció esetén a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül megküld a kérelmező részére.

(4) Kötelező az írásbeli szakmai konzultáció lakóépület egyszerű bejelentéséről szóló hatálya alá tartozó

a) lakóépületek építését megelőzően, ha

aa) az épület elhelyezésére szolgáló ingatlan beépített, vagy azon 1-nél több épület elhelyezését tervezik, vagy

ab) a tervezett épület ikres vagy zártsorú beépítésű,

b) meglévő lakóépületek utcaképet érintő bővítése esetén.

c) településképi szempontból meghatározó településszerkezetileg értékes - történeti településrész területén minden építési, átalakítási felújítási munka megkezdése előtt

d) településképi szempontból meghatározó tájképvédelemmel érintett és ökológiai szempontból értékes beépítésre nem szánt területeken minden építési, átalakítási, felújítási munka megkezdése előtt

A kötelező szakmai konzultációhoz írásbeli kérelmet kell benyújtani, amelyhez a csatolandó dokumentáció megegyezik az egyszerű bejelentéssel végezhető építési tevékenységekhez beadandó dokumentáció vázlatterv szintű dokumentumaival.

Az ajánlott településképvédelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció kérelméhez a településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárásban kötelező munkarészekkel azonos vázlattervek, adatok szükségesek.

A konzultációról és a tájékoztatóról írott formában feljegyzés készül, a feljegyzés 8 napon belüli kiadásáról és nyilvántartásáról a jegyző, vagy az általa kijelölt személy gondoskodik.

 

 • Településképi véleményezési eljárás

A Rendelet előírásai szerint minden helyi egyedi védelem alatt álló és az azzal szomszédos telken álló, valamint helyi védelem alatt álló területen lévő,·

b) a 300,0 m2-nél nagyobb összes szintterületű új vagy bővített, építmény építészeti-műszaki tervének vizsgálata tárgyában.

A véleményezési eljárás részletes szabályai

 A véleményezési eljárás iránt a  szerinti kérelmet papír alapon kell benyújtani a jegyzőhöz. Az eljárást-a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben – a jegyző folytatja le a megbízott települési főépítész útján.

 Az ügyintézési határidő a kérelem és az ahhoz tartozó építészeti-műszaki tervdokumentáció beérkezését követően indul.

A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell különösen, hogy·

a) az építészeti-műszaki tervdokumentáció megfelel-e e rendeletben foglalt követelményeknek,·

b) az építészeti-műszaki tervdokumentáció figyelembe veszi-e az előzetes szakmai konzultáció(k) során írásba foglalt javaslato(ka)t, vélemény(eke)t,

c) az épület használata korlátozza-e a közúti, gyalogos és kerékpáros közlekedést és annak biztonságát,·

d) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének, illetve homlokzatainak településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését.

e) a homlokzatok tagolása, a nyílászárók kiosztása, az anyaghasználat összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival

 • Településképi bejelentési eljárás

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni - amennyiben a tevékenység végzője nem az Önkormányzat.

a)az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött új épület építése vagy meglévő épület bővítése,·

b) helyi egyedi védelem alatt álló épület homlokzatát érintő átalakítása, megváltoztatása, azon tárgyak, berendezések elhelyezése,·

c) épület közterületről látható homlokzatát érintő átalakítása, megváltoztatása,·

d) közterületről látható vagy 1,8 m-nél magasabb tömör kerítés építése, átalakítása, felújítása,·

e) meglévő építmények rendeltetésének - részleges vagy teljes - megváltoztatása,·

f) épületben az önálló rendeltetési egységek számának megváltoztatása,·

g) megfelelőség igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű, tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, és legfeljebb 180 napig fennálló, 100 m2-nél nagyobb alapterületű, rendezvényeket kiszolgáló szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény, építése.

A településképi bejelentési eljárás részletes szabályai

A településképi bejelentési eljárás az ingatlan tulajdonosa által benyújtott bejelentésre indul. A bejelentéshez a  rendelet szerinti formanyomtatványt kell alkalmazni. Papír alapú bejelentéshez az építészeti-műszaki tervdokumentációt 2 példányban kell mellékelni, amelyből egy igazolt példány az eljárás során hozott hatósági döntés mellékleteként a bejelentőnek visszajár. Az építészeti-műszaki tervdokumentáció munkarészeit a rendelet melléklete tartalmazza.

(3) Rendeltetésváltozás esetén vizsgálni kell, hogy a tervezett rendeltetésváltozás illeszkedik-e a szomszédos és a környező telkek beépítési sajátosságaihoz, és azok, valamint a határoló közterületek rendeltetésszerű és biztonságos használatát indokolatlan mértékben nem korlátozza-e.

(4) A bejelentési eljárásban a jegyző döntését a települési főépítész szakmai álláspontjára alapozza.

(5)A településképi eljárásban hozott döntés polgári jogi igényt nem dönt el, és nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások vagy nyilatkozatok megszerzésének kötelezettsége alól.

IV.) Településképi kötelezés és bírság esetei

 Településképi kötelezési eljárás lefolytatása szükséges:·

a) a kötelező településkép-védelmi konzultáció elmulasztása esetén;·

b) a településképi bejelentés vagy a településképi véleményezési eljárás elmulasztása esetén, illetve a településképi bejelentési vagy véleményezési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése esetén;·

c) a településképet rontó feliratok, cégérek megszüntetése érdekében, amennyiben az nem felel meg településképi előírásoknak, különösen, ha az állapota nem megfelelő; megjelenése idejétmúlt vagy félrevezető; nem illeszkedik a megváltozott környezetéhez;·

e rendeletben foglalt településképi követelményeket megszegték.

Az ben meghatározott kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén e magatartás megszegőjével szemben hivatalból, vagy bejelentésre eljárás indul; amennyiben a bejelentés megalapozott, a jegyző – a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben - önkormányzati hatósági jogkörében eljárva kötelezést ad ki az építtetőnek vagy a tulajdonosnak a jogsértő állapot megszüntetésére.

 Amennyiben a kötelezésnek a kötelezett nem tett eleget, és a jogsértő állapot továbbra is fennáll, a jegyző – a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben - településképi bírságot szab ki.

A településképi bírság összege minimum százezer Ft, legmagasabb összege természetes személyek esetén ötszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet.

 A jegyző a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény alapján dönt a bírság összegéről. Az önkormányzati településképi bírság kiszabásánál a hatóság mérlegeli különösen:·

a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,·

b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,·

c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,·

d) a jogsértő állapot időtartamát,·

e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,·

f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint·

g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.

A bírság adók módjára behajtható. A jegyző döntésével szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezés nyújtható be Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez. A Képviselő-testület döntését a fellebbezés benyújtását követő második rendes ülésén, de legkésőbb a fellebbezés kézhezvételétől számított 60 napon belül meghozza.

Kérdés esetén állok rendelkezésre!

Az alábbiakban csatolásra kerülnek a fenti eljárásokhoz szükséges mellékletek!

Településképi szakmai konzultáció iránti kérelem nyomtatvány

A településképi bejelentéshez szükséges építészeti-műszaki dokumentáció tartalma

Kérelem településképi véleményezési eljáráshoz

Településképi bejelentés iránti kérelem

 

Üdvözlettel,

dr. Németh Balázs
jegyző s.k

Település Arculati Kézikönyv

RENDELET

 

Eon hibabejelentő 0680/533-533
Eon közvilágítás hibabejelentő 0640/200-636
Pannon-Víz hibabejelentő 0696/311-753, 0696/522-601
Égáz hibabejelentő 0680/440-141, 0680/820-141
Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 0696/505-050
Vidanet Zrt. 1203
MÁV Zrt. MÁVDIREKT 061/3494949
Kisalföld Volán Zrt. 0696/622-100

...

Polgármester:
Molnár-Nagy Béla Zoltán


Alpolgármester:
Burján Imre


Képviselő-testület tagjai:
Bán Ferenc
Burján Imre
Burján László
Kertainé Káposzta Hedvig
Kovács Gábor
Nagy Gábor


Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
Elnöke: 
Nagy Gábor

Tagjai:
Bán Ferenc
Burján László
Nagy Gábor
Kertainé Káposzta Hedvig
Kovács Gábor
Mező Róbert
Veneszné Nagy Marietta


Szociálpolitikai és Ügyrendi Bizottság
Elnöke:
Burján László

Tagjai:
Bán Ferenc
Gácsné Kozma Ildikó
Gálné Sulyok Anetta
Kertainé Káposzta Hedvig

1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelete önkormányzati rendelet deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

2/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelete a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető díjazásokról, juttatásokról és támogatá-sokról szóló 8/2004. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelete a középületek fellobogózásáról szóló 12/2004. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 21/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatának rendjéről szóló 20/2008. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelete önkormányzati rendelet deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

7/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelete önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

8/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

9/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

12/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az igazgatási szünetről

13/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról


9/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete önkormányzati rendelet deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2003.(V.5.) Helyi építési szabályzat Rábapatona község rendezési tervéhez

17/2003.(XI.27.) Helyi iparűzési adóról

18/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendeletea köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről


3/2004.(I.22.) A kéményseprő-ipari szolgáltatás kötelező igénybevételének helyi szabályozásáról

8/2004.(II.26.) A polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető díjazásokról, juttatásokról

12/2004.(IV.1.) A középületek fellobogózásáról

15/2004.(IV.1.) Az önkormányzat nyugdíjas köztisztviselőinek és közalkalmazottainak kedvezményes étkeztetése

21/2004.VI.30.) Az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről

24/2004.(VI.30.) A talajterhelési díjról

31/2004.((XII.16.) A magánszemélyek kommunális adójáról

36/2004.((XII.16.) A közterületek tisztántartásáról


10/2005.(IV.28.) A helyi környezetvédelem szabályairól


20/2008.(XI.27.) Az önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatának rendjéről

21/2008.(XII.11.) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és közüzemű csatorna használatáért fizetendő díjakról


13/2009.(XII.17.) A közterületek használatáról


19/2011.(IX.29.) Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozása


9/2012.(V.31.) Az önkormányzat vagyonáról

11/2012.((VI.29.) A helyi római Katolikus Templom épületének védetté nyilvánításáról


1/2013. (II:13.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

10/2013.(VIII.30.) Az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási célú használatáról

18/2013.(XII.19.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás végzéséről


2/2014.(II.27.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

8/2014.(VIII.8.) A közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól


2/2015.(II.26.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

11/2015.(XI.26.) A mezei őrszolgálatról


2/2016.(II.25.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

8/2016.(V.30.) A helyi népszavazásról

15/2016.(X.27.) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról


1/2017.(III.1.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

7/2017.(III.30.) A partnerségi egyeztetés szabályairól

9/2017.(IV.27.) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

13/2017.(X.26.) A hirdető- és reklámhordozók elhelyezési szabályairól

15/2017.(XII.14.) A településkép védelméről


3/2018.(III.1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

11/2018.(VIII9.) A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól


1/2019.(II.28.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

9/2019.(VI.20.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

10/2019.(VI.20.) A "Közszolgálati Tisztviselők Napjáról"

14/2019.(X.29.) a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata


4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete a 8/2003.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Rábapatona Helyi Építési szabályzata és a Szabályozási Terv módosításáról


2/2021. (II.26.) az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

3/2021. (IV.16.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról szóló 11/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

5/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

6/2021. (V. 27.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról

7/2021. (IX. 9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2021. (X.28.) önkormányzati rendelet a helyben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről szóló 15/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelt módosításáról

10/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és a szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló rendelet módosításáról

11/2021. (XII.9.) önkormányzati rendelet a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2022. évi illetményalapjáról

12/2021. (XII.9.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 31/2004. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2021. (XII.9.) önkormányzati rendelet a mezei őrszolgálatról szóló 11/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról


1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2018. (VIII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2022. (III.31.) az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2021.(V.17.)önkormányzati rendelet módosításáról

6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.)önkormányzati rendelete végrehajtásáról

7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2021.(V.17.)önkormányzati rendelet módosításáról

8/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkor-mányzati rendelet módosításáról

9/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás végzéséről szóló 18/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2023. évi illetményalapjáról


1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a helyben nyújtandó szociális ellátásokról

7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete önkormányzati rendelet deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

10/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23) önkor-mányzati rendelet módosításáról

11/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelete a helyben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 6/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

12/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2018. (VIII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 13/2009. (XII.17.) önkormányzati rendelete módosításáról

14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 9/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről

16/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2024. évi illetményalapjáról

17/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 9/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024. július 21. Vasárnap
Dániel, Daniella

 
A Nap kel 05:12-kor,
nyugszik 20:41-kor.

Holnap
Magdolna, Magda
napja lesz.

Defibrillátor az IKSZT portáján

defibrillaror
(Szentháromság tér 1. - IKSZT portáján falra függesztett dobozban, éjjel-nappal elérhető)

A defibrillátor eszköz üzemkész állapotban van, vészhelyzet esetén azonnal használatba vehető.

Használatát a bekapcsolást követően,
a gép által lejátszott magyar nyelvű
hangüzenetek segítik.

A defibrillátor
használati útmutatója letölthető itt.