Tisztelt Rábapatonai Lakosság!

A tegnapi Kormányinfón bejelentett korlátozások és szabályok megjelentek a Magyar Közlöny 209. számában. Az alábbiakban részletezett intézkedések a SZOMBATI NAPTÓL (2021. november 20. )hatályosak és kötelezőek:

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles:

 • az üzletben történő vásárlás, illetve  az üzletben történő munkavégzés során,
 • az  irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az  üzemi helyiségek területének kivételével  – a bevásárlóközpont területén, - a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen színház, tánc-,
 • zeneművészet
 • a mozi területén,
 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott
 • muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
 • nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
 • kép- és hangarchívum látogatók számára nyitva álló területén,
 • közművelődési intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
 • közösségi színtér látogatók számára nyitva álló területén,
 • integrált kulturális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
 • ügyfélfogadási időben

a) a közigazgatási szerv ügyfelek(a Rábapatonai Polgármesteri Hivatalban is!) részére nyitva álló területén,

b) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,

 • a  sportolók, az  edzők, a  mérkőzésvezető, a  versenybíró és ezek segítői kivételével a  zárt térben megrendezett sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén, fellépők, illetve a  felszólalók kivételével a  zárt térben tartott zenés, táncos rendezvény, kulturális esemény, falunap, illetve egyéb rendezvény helyszínén történő munkavégzés során,
 • az  edző- és fitneszteremben, az  uszodában, a  közfürdőben, illetve a  jégpálya területén történő munkavégzés során,
 • a szálláshelyen történő munkavégzés során,
 • a   kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) történő munkavégzés során

maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

További új rendelkezések:

 • A  bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, a  köznevelési intézmény, illetve a  szakképző intézmény vezetője, valamint a  felsőoktatási intézmény rektora határozza meg a  vezetése alatt álló intézmény területén a  maszkviselés szabályait, azzal, hogy a  maszkot bárki jogosult használni, és a  maszkhasználat senki számára sem tiltható meg
 • A vallási közösség szertartásán a maszkviselés szabályairól a vallási közösség dönt.

Vigyázzanak magukra!

Jó egészséget kívánva,

dr. Németh Balázs
jegyző s.k.

Rábaközi hírek

A hírcsatorna nem található.
2022. november 27. Vasárnap
Virgil

 
A Nap kel 07:12-kor,
nyugszik 16:04-kor.

Holnap
Stefánia
napja lesz.