Tájékoztatás a Rába árvízvédelmi töltés 110 méteres védősávjának beépítésével, használatával kapcsolatban

Az alábbiakban közlöm az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatását a Rába árvízvédelmi töltés 110 méteres védősávjának beépítésével, használatával kapcsolatban.

„A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008 (XII.31) KvVM rendelet alapján a fakadóvíz veszélyes 110 méteres övezeten belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet. Jelen rendelet minden ingatlanra általánosan érvényes, függetlenül attól, hogy az a Magyar Állam vagy más tulajdonában áll.

Fakadóvíz megjelenése esetén a káros fakadóvizek és csapadékvizek elvezetéséről gondoskodni kell.
Árvíz esetén az ingatlan területén keletkező fakadóvíz elvezetése az ingatlan tulajdonos feladata. A közterületen jelentkező fakadóvíz levezetés, elvezetés az Önkormányzat feladata.

A fakadóvíz veszélyes 110 méteres övezeten belül a község belterületi sajátosságait figyelembe véve az alábbi állásfoglalást adjuk:

  • Belterületen a Rába bal parti mentett oldali rézsülábtól számított 110 méteres fakadóvíz veszélyes sáv területén csak az utcai vízelvezető árok mélységéig, fenékszintjéig a fedőréteg eltávolítása külön megkeresés nélkül végezhető. Azonban figyelembe kell venni, hogy a fedőréteg eltávolítása elősegíti a fakadóvíz intenzívebb megjelenését árvíz idején.
  • Mélyebb fedőréteg megbontás esetén a munkagödör nyitása, úszómedence, kerti tó, földalatti csapadékvíz-tároló, egyéb mélyebb aknák építése esetén már a tervezés során az ingatlan tulajdonosa köteles ÉDUVIZIG-gel előzetes egyeztetést engedélyezést elvégezni.
  • A 110 méteres védősávval érintett területén úszómedence, pince kialakítását lehetőség szerint kerülni kell, kialakítása esetén figyelni kell a felúszás és a talajvíz elleni védelemre, és előzetes hozzájárulást kell kérni Igazgatóságunktól.

Elsődleges előírás, hogy az árvízvédelmi töltés mentett oldali rézsülábtól mért 10 méteres sávot szabadon kell hagyni árvízvédelmi, karbantartási célra. Ebben a sávban további építmény, közműhálózat vagy közmű létesítmény nem helyezhető el, itt anyagot tárolni még átmenetileg sem szabad. A fenti előírások alapján ezen a 10 méteres sávon belül semmilyen épület, építmény, így kerítés sem helyezhető el, valamint növényzet telepítése és a gyep megontása is tilos.

Továbbá a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147//2010. (IV.29.) Korm. rendelet előírásai alapján a 10 méteres védősávon belül vezetékek ivóvíz-, szennyvíz-, gáz-, villamos energiavezeték stb.) sem helyezhetők el.

Korm. rendelet: 1 melléklet, 1.4.3. pont előírásai: 1.4.3. Árvízvédelmi töltés lábvonalától, a töltésfejlesztés mértékét is figyelembe véve számított tízméteres védősávon belül az üzemeltető üzemelési, védelmi céljainak szolgálatától eltérő rendeltetésű vezetéket elhelyezni tilos.

Az árvízvédelmi töltésen és előterein való közlekedés:

Az Igazgatóságunk vagyonkezelésében és üzemeltetésében levő elsőrendű árvízvédelmi töltések és annak füvesített előterei az ingatlanok megközelítésére nem használhatók. Az építéshez köthető kivitelezés idejére történő beközlekedés az árvízvédelmi töltés felől kizárólag elkerülhetetlenül indokolt esetben, egyedi egyeztetés alapján csak, mint ideiglenes másodlagos megközelítési lehetőség vehető figyelembe, közterületi kapcsolatként nem. A védmű esetleges igénybevétele esetén előzetes hozzájárulást kell kérni Igazgatóságunktól.

A korábban létrehozott kutak fennmaradása:

Az árvízvédelmi töltés védősávjában a korábbi időszakokban létrehozott, lakossági vízigényt szolgáló kutak fennmaradása és további üzemeltetése vízgazdálkodási, vízügyi szempontból engedélyezhető.

Korábban elhelyezett létesítmények jogszerűségének megítélésénél a korábban érvényes jogszabályokban foglaltakat is figyelembe kell venni, attól függően, hogy a korábbi létesítés mikor volt.

A kiadott engedélyben fel kell hívni az érintett tulajdonosok figyelmét, hogy árvíz esetén a védősávban lévő kutak pozitívakká válhatnak, azaz a kútszájon át a túlnyomás következtében feljöhet a talajvíz és elöntheti a környezetét. Ennek elkerülése érdekében célszerű a kútfejet (kútszájat) vízzáróan kialakítani, a károk enyhítésére, megelőzésére. Ebben segítséget, tanácsot kútfúró szakemberek tudnak nyújtani, akik az interneten szinte végtelen mennyiségben megtalálhatók, országos szervezetük a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete (www.vizkutforok.hu).

Új vízkutak létesítése a védősávban a fentiekben leírt jogszabályok betartásával és a tájékoztatás figyelembevétele mellett engedélyezhető.”

Kérem az érintett lakosságot a tájékoztató tudomásul vételére és a jogszabályok betartására.

Rábapatona, 2022. április 25.

Molnár-Nagy Béla
polgármester sk.

Rábaközi hírek

A hírcsatorna nem található.
2024. február 21. Szerda
Eleonóra, Norina

 
A Nap kel 06:45-kor,
nyugszik 17:23-kor.

Holnap
Gerzson, Zétény
napja lesz.