Kisadózó vállalkozások (KATA) tételes adójának változása

2022. szeptember 1.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2022. augusztus 31-ig hatályos („régi") 39/B. §-a szerinti egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapításra való jogosultság megszűnik. E tényt – figyelemmel arra, hogy az adózási mód megszűnése a Kata tv. rendelkezése miatt, a törvény erejénél fogva áll be – nem kell bejelenteni a vállalkozónak az önkormányzati adóhatósághoz.

A Htv. 39/B. § (3) bekezdése értelmében a tételes adóalap adóévi összege az adókötelezettség időtartamával arányos. Ennélfogva a már előírt, 2022. szeptember 15-ig esedékes iparűzési adókötelezettségre jutó adót is csak időarányos összegben, 2022. augusztus 31-ig számítva kell megfizetni az érintetteknek az iparűzési adószámlára. A KATA tételes adózók adóalanyisága 2022. augusztus 31. napjával központilag megszüntetésre került. A 2022. szeptember 15-ig előírt adóból az időarányos részt az önkormányzati adóhatóság az egyéni adófolyószámlákon letörölte.

Ezen adózási mód (Htv. „régi", 39/B. §-a egyszerűsített adómegállapítási módszer alkalmazási lehetősége) 2022. augusztus 31-ével való megszűnése önmagában nem jelenti egyben az iparűzési adóalanyiság megszűnését is. Ennélfogva nincs szükség évközi (záró) bevallás benyújtására.

Abban az esetben, ha az „új KATA" az adóalany számára már nem választható, de korábban, a „régi KATA" alanyaként egyszerűsített, tételes iparűzési adóalap-megállapítást alkalmazott, a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31-e közötti időszakról 2023. május 31-ig kell bevallást benyújtania. E bevallás-benyújtás során az adóalany dönthet arról, hogy egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmaz-e: átalányadózó esetén vagy 8 millió forint nettó árbevétel alattiként vagy KIVA alanyként. Amennyiben ezekre nincs lehetőség, akkor a főszabály, azaz a Htv. 39. § (1) bekezdése szerinti adóalap-számítást kell alkalmaznia.

Az a vállalkozó (iparűzési adóalany), amely jogosult az „új KATA" szerint leróni adókötelezettségét, a Htv. 39/B. §-a alapján jogosult arra is, hogy adóalapját tételes összegben határozza meg, azaz székhely, telephely szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint legyen a tételes adóalap.

Amennyiben ezzel a lehetőségével az adózó élni kíván, e tényről a Htv. 39/B. §-a (9) bekezdése alapján bejelentést kell tennie. A bejelentés az Elektronikus Önkormányzati Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) keresztül a Bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatványon elektronikusan nyújtható be.

Ha az adózó „új KATA" szerinti adóalanyisága 2022. szeptember 1-jén kezdődik és 2022-ben is alkalmazni kívánja a Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti adózási módot – legkésőbb 2022. október 15-ig teheti meg bejelentését (ennek elmulasztása esetén 2023. február 15-ig lehet bejelentést tenni, de már csak a 2023. év egészére).

Rábaközi hírek

A hírcsatorna nem található.
2023. június 9. Péntek
Félix, Annabella

 
A Nap kel 04:50-kor,
nyugszik 20:49-kor.

Holnap
Margit, Gréta
napja lesz.