Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2023-ban is szociális célú tűzifa igénylésére van lehetőség a Polgármesteri Hivatalban. A támogatás
természetbeni juttatásként adható annak a személynek, aki a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy
tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd.

  • Támogatásra jogosult az a személy, aki: aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra jogosult, vagy
  • halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel családjában, vagy
  • egy főre jutó nettó jövedelme havi szintje nem haladja meg a 71.250,- Ftot, egyszemélyes háztartás esetén az 85.500,- Ft-ot.

és

  • a lakás teljesen vagy részben fával fűthető,
  • az igénylő nem erdőgazdálkodó vagy erdőtulajdonos.

Igénylés menete:

  • kérelem kitöltése (kérelem a Polgármesteri Hivatalban található),
  • havi jövedelmet igazoló iratok bemutatása.

 

A kérelmeket kitöltve 2023. október 20-ig a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni.

Molnár-Nagy Béla
polgármester s.k.

Rábaközi hírek

A hírcsatorna nem található.
2024. február 20. Kedd
Aladár, Álmos

 
A Nap kel 06:47-kor,
nyugszik 17:21-kor.

Holnap
Eleonóra, Norina
napja lesz.