Tisztelt Lakosság!

2024. január 1. napjától változik a háztartási kutakra vonatkozó szabályozás, melyekkel kapcsolatban sok mende-monda kering a községben is. Az engedélyezési eljárás csak részben szűnt meg, az alábbiakban a változásokat foglalom össze:

2024. január 1. napjától lép hatályba az a rendelkezés (a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2023. évi LI. törvény, a jogszabály itt megtekinthető: https://njt.hu/jogszabaly/2023-51-00-00.0#CI  ), miszerint Magyarország területén minden olyan talajvízkút létesítése, üzemeltetése és megszüntetése esetében nem szükséges sem vízjogi engedélyezési, sem bejelentési eljárás, mely:

  • 50 métert meg nem haladó mélységű,
  • első vízzáró réteget el nem érő,
  • kizárólag háztartási vízigényt kielégítő és
  • a vízkészletvédelmi országtérképen vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentesként meghatározott területen helyezkedik el.

A törvénymódosítás így a hatálybalépése előtt létesített, korábban engedéllyel nem rendelkező, 50 méternél nem mélyebb, vízzáró réteget el nem érő, háztartási vízigényt szolgáló és a vízkészletvédelmi országtérképen vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentesként meghatározott háztartási kutakat is jogszerűen létesítettnek minősíti.

DE! Amennyiben a fenti paraméterekben meghatározott talajvízkút a vízkészletvédelmi országtérképen vízkészletvédelmi szempontból kockázatosként meghatározott területen helyezkedik el, úgy szükséges a létesítésről, üzemeltetésről és megszüntetésről az előzetes bejelentés a vízilétesítmény helye szerint hatáskörrel rendelkező vízügyi hatóság részére, mely Rábapatona esetében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.). Tehát a háztartási kutak bejelentési, illetve engedélymentes körbe sorolásának alapja a vízkészletvédelmi szempontból kockázatos, illetve kockázatmentes területek országtérképe. Az országos vízbázisvédelmi térképet 2023. augusztus 31. napjáig a vízkészletvédelmi országtérkép és a kockázati besorolás elkészítéséről és felülvizsgálatáról szóló 319/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 3. § alapján jogalkotó köteles közzétenni hivatalos felületén. A térkép az alábbi linken elérhetővé vált a napokban:

http://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/

A térkép oldalán rövid tájékoztató olvasható egy felugró ablakban (rögtön az oldal megnyitásakor), ami közli, hogy: a vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területeken a háztartási vízigényt kielégítő, ötven méter mélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő kút (háztartási kút) létesítését, üzemeltetését és megszüntetését előzetesen be kell jelenteni a vízilétesítmény helye szerint hatáskörrel rendelkező vízügyi hatóság részére.

2024. január 1-jétől nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés a vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentesként meghatározott területeken a háztartási kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez.

A lakossági és mezőgazdasági kutak (haszonnövény-termesztési célú öntözési és haszonállatállomány-ellátási céllal) létesítésével kapcsolatos szabályozás részleteit a vízgazdálkodásról szóló törvény tartalmazza.

A térkép megmutatja mi a teendő

Akár rózsaszínnel (ezek a vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területek), akár fehérrel jelzi a meglévő háztartási talajvízkút (illetve mezőgazdasági öntözési vagy állattartási célú talajvízkút) helyét a térkép (ezek a kockázatmentes területek), a szóban forgó kúttal nincs teendő, az a jövőben is fönnmaradhat, feltéve, hogy sekély mélységű, azaz talajvízkút.

Ha a kutunk kisebb mélységű, mint az adott ponton jelölt színhez tartozó mélységtartomány, akkor az talajvízkútnak minősül. Ellenkező esetben viszont, vagyis, ha rétegvízkutunk van, annak utólagos hatósági engedélyezésére továbbra is szükség van.

A szabályozás a belterületi, külterületi és zártkerti ingatlanokon lévő háztartási kutakra egyaránt vonatkozik. A háztartási vízigény a természetes személyek részéről a háztartásban felmerülő vízhasználatot jelenti, amely jellemzően az ingatlanhoz tartozó kiskert és gyepterület locsolása, az építmények és az ingóságok időszakos tisztítása, karbantartása, a háztáji (saját és családi fogyasztásra tartott) állatok itatása és ellátása.

Mindemelett fontos a háztartási kutak kialakításánál figyelembe venni, hogy a kút védett legyen a felszín alatti vizek védelmét veszélyeztető felszíni szennyeződésektől (árnyékszék, emésztőgödör, trágyatároló, ól/istálló, vegyszerek és veszélyes hulladékok tárolására szolgáló hely). Részletes tudnivalók az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján olvasható: https://kuttulajdonos.vizugy.hu/.

 

Tisztelettel:

Dr. Németh Balázs
jegyző s.k.

Rábaközi hírek

A hírcsatorna nem található.
2023. december 10. Vasárnap
Judit, Loretta

 
A Nap kel 07:26-kor,
nyugszik 16:00-kor.

Holnap
Árpád
napja lesz.