Tisztelt Lakosság!

Tekintettel arra, hogy sokan keresik meg az önkormányzatot a Kormány által bejelentett téli rezsicsökkentés miatti kérdésekkel, az alábbi tájékoztatást adom Önök számára:

- A téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján lakossági földgázszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére a Kormány döntése 12 000 Ft az árkompenzációt jelent, amelyet földgázszolgáltató külön kérelem nélkül a 2018. áprilisi számlában érvényesít, ez csak azon személyeket illeti meg, akik rendelkeznek földgáz-szolgáltatási szerződéssel (van gázszámlájuk)

A nem gáz alapú fűtéssel rendelkezők részére a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás összegét önkormányzati szinten meghatározta a Kormány. A belügyminiszter a települési önkormányzatoknak a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására benyújtott 2017. évi pályázatuk alapján, a pályázati kiírásban foglalt felhasználási és elszámolási elvek – szociális rászorultsági alapon történő kiosztás - mentén, támogatási előlegként költségvetési támogatást nyújt a településnek és rajtuk keresztül a lakosoknak.

Ez nem alanyi jogon járó pénzbeli támogatást jelent!!! 12.000 Ft ezen személyek esetében nem jár alanyi jogon.

Az írott és elektronikus sajtóban megjelenő hírek félreérthetőek a lakosság számára. Alanyi jogon azon Önkormányzat lakosai kapják meg a támogatást, amely községben a gázhálózat semmilyen mértékben nem került bevezetésre.

Az 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat 2. melléklet 966. sora alapján Rábapatona Község önkormányzata szociális tűzifa támogatásra jogosult 444.500, - Ft összegben (25m3). A lakosság részére történő kiosztásának határideje 2019. február 15.A felhasználásáról a szociális célú tüzelőanyag tekintetében részletszabályok nem jelentek meg, támogatói okirat kiadása még nem történt meg; amennyiben a lakossági igénybevételre vonatkozó feltételrendszert megismerjük, azt haladéktalanul tudatjuk a T. Lakossággal.

A fenti összeget csak tűzifa vásárlására használhatja fel az Önkormányzat, mely keret szétosztása kérelem alapján fog történni.              

Dr. Németh Balázs
    jegyző s.k.