Az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2018. április 21-i, ma reggeli tájékoztatása alapján.

Létszámhiány miatt a 2018,. április 21-én a bio hulladékszállítás Rábapatonán elmarad. A következő járatnapon, azaz 2018. április 28-án – a kukaedény űrméretén felüli – esetleges zsákokban kihelyezett többlethulladékot az edényürítés elvégzése után a GYHG munkatársai beleteszik a tárolóba és ismételt edényürítéssel az elszállítása megtörténik. Kérem a lakosságot, hogy a keletkezett többlethulladékot a fentiek alapján helyezzék ki.

Tisztelettel:

Molnár-Nagy Béla
polgármester