Tisztelt Rábapatonai Lakosság!

Az MFB Bankoknál elérhető egy 0%-os, kamatteher nélküli (kamatmentes) hitel lakossági ingatlanok felújítására! A hitel magánszemélyek számára is elérhető!

Általános információ
Magánszemélyek, társasházak, és lakásszövetkezetek igényelhetik, minimum 10%-os saját forrással, többek között fűtési rendszerek korszerűsítésére, szigetelésre, nyílászárók cseréjére, valamint megújuló energiaforrások, vagyis napelemek, napkollektorok, hőszivattyúk, vagy korszerű faelgázosító berendezések beépítésére. A visszatérítendő hitelösszeg minimuma 500.000 Ft, maximuma magánszemélyek esetén 10 millió.

A hitel futamideje maximum 20 év lehet.

A pályázatok részleteiről az alábbi linkeken olvashat:

Közép-Magyarországi régió kivételével az ország teljes területén megvalósuló beruházások esetén

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel - GINOP-8.4.1/A-17 (a pályázat részleteit a Széchenyi2020 honlapján ismerheti meg)

A Hitelprogramok célja

A lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése a lakossági szektorban. 

Beadhatóság dátuma: 2017. április 24. - 2022. december 31. között

Kölcsönfelvevők köre

1. természetes személy, magánszemély

2. társasház,

3. lakásszövetkezet

Kamat évi fix 0% Saját forrás

A Saját Forrás elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének minimum 10%-a. A Saját Forrásba a lakás-előtakarékossági számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítási összeg bizonyos esetekben beszámításra kerülhet. A Hitelprogram során felmerülő adminisztrációs tevékenységek költségei, így különösen az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap másolata beszerzésének költsége, az értékbecslés díja, valamint az energetikai tanúsítvány és az ingatlanbiztosítás díja a Saját Forrás terhére is elszámolhatók. A kölcsön igénylőjét díjfizetés terheli minden olyan esetben, ahol a díj harmadik félnek, adminisztrációs, ügyintézési céllal fizetendő -  ilyen költség lehet:

 • értékbecslői díj

 • közjegyzői díj

 • energetikai tanúsítvány díja

 • földhivatali eljárási díj

 • illetve felszámítható a követelésbehajtás díja is (későbbi fázisban) 

NEM kerül felszámításra:

 • kezelési költség

 • rendelkezésre tartási jutalék

 • előtörlesztési díj

 • szerződésmódosítás díja

A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben  nem számítható fel díj az ügyfelek részére.
Késedelmi kamat: A Ptk. 6:48 §-ában meghatározott késedelmi kamat.

Az ügyfeleket terhelő költségek esetében számos tétel elszámolható, például:

 • projekt (korszerűsítés)-előkészítési tevékenységek költségei (előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése):

  • -műszaki tervek, kiviteli és tendertervek (villámvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi dokumentáció, illetve szakvélemény összeállításának költségei; engedélyek, szakhatósági, igazgatási díjak költsége, kéményseprői szakvélemény költsége);
  •  - épületenergetikai melléklet költsége, mely magában foglalja  az épületenergetikai tanúsítványt is a fejlesztés előtti és a tervezett állapotra vonatkozóan;

  •  - statikai szakvélemény költsége;

  •  - környezeti hatástanulmány költségei;
 • szakértői (beleértve az energiatanúsítvány költségét és az értékbecslés díját), tervezői eljárási költségek (beleértve a közjegyzői költségeket és a tulajdoni lap másolatok beszerzésének díját), műszaki ellenőrzés költsége;

 • projektmenedzsment költségek;

 • egyéb költségek: minden olyan munka költsége, amelynek elvégzése elengedhetetlen a kivitelezési munkákhoz, vagy a biztonságos működést, tűzvédelmet és az életveszély elhárítását szolgálja, valamint minden olyan költség, amely önerőként elszámolható; (Önerő terhére az adminisztrációs tevékenységek költségei, így különösen az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap másolat költsége, az értékbecslés díja, valamint az energetikai tanúsítvány és az ingatlanbiztosítás díja is elszámolható);

Az egyes költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szabályozza.

A fenti, egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

 • projekt előkészítés, tervezés (jogszabályban megkövetelt környezeti hatástanulmány, valamint műszaki, kivitelezési tervek elkészítésének költségei, hatósági engedélyek megszerzésének költségei, stb.) költségei esetében az elszámolhatóság maximális mértéke az összes elszámolható költség 5 százaléka;

 • a projektmenedzsment költségeinél az elszámolhatóság maximális mértéke az összes elszámolható költség 2,5 százaléka;

 • a műszaki ellenőri szolgáltatás költségeinél az elszámolhatóság maximális mértéke az összes elszámolható költség 1 százaléka.

A kölcsön futamideje
A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 20 év, amely az esetleges Türelmi és Rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.

Rendelkezésre tartási idő
Támogatható tevékenységek köre
A támogatható tevékenységek körére vonatkozóan mind a természetes személy, magánszemély, mind pedig a társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetében részletes leírást tartalmaz a termékleírás az energiahatékonyság javítására és a megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek körét illetően is.

Üdvözlettel

dr. Németh Balázs jegyző s.k.

Rábaközi hírek

A hírcsatorna nem található.
2021. december 5. Vasárnap
Vilma

 
A Nap kel 07:22-kor,
nyugszik 16:00-kor.

Holnap
Miklós, Döniz
napja lesz.