ÉRTESÍTÉS!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel, az óvoda és iskolai étkezési térítési díjak befizetése április hónapban az alábbiak szerint történik.

Minden érintett részére névre szólóan készpénzfizetési megbízás kerül eljuttatásra (postaládákban elhelyezve), melyen lehetőség lesz az étkezési térítési díjak befizetésére.

Amennyiben a befizetést átutalással kívánja rendezni erre is lehetőség van.

A készpénzfizetési megbízáson szereplő számlaszámra kérjük az összeg elutalását.

A beazonosíthatóság miatt kérjük, hogy megjegyzésben az étkező gyermek nevét, valamint a csekk közlemény rovatában szereplő számot feltüntetni szíveskedjenek!

Kérdés esetén munkaidőben a 96/583-000-ás telefonszámon állunk szíves rendelkezésükre.

Rábapatona, 2020. április 1.

Nagyné Bognár Krisztina

gazd. előadó