Tisztelt Lakosság!

A Kormány úgy döntött, hogy az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a 2020. március 11-én kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetet megszünteti.

A veszélyhelyzet megszüntetéséhez kapcsolódóan az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot.

 Intézmények nyitvatartási ideje

A veszélyhelyzet megszüntetését követően az IKSZT és a Rábapatonai Könyvtár
nyitva tart, az intézmények bárki számára látogathatóak.

A Rábapatonai Katica Óvoda és a Rábapatonai Családi Bölcsőde a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működik.
A Rábapatonai Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás a megszokottak szerint történik.

A háziorvosi rendelésre továbbra is telefonos bejelentkezés szükséges (96/467-051 vagy 20/446-5351), a receptek megírásához nem szükséges a rendelőt felkeresni, azonban szájmaszk viselése ajánlott.


A zenés, táncos rendezvények megtartására vonatkozó rendelkezések

A vonatkozó jogszabályok alapján zenés, táncos rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) – függetlentül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől- abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.

Tájékoztatom Önöket, hogy a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020.(VI. 17.) Korm. rendelet értelmében, a hatodik életévét be nem töltött kiskorú személyek kivételével mindenki köteles a tömegközlekedési eszközön, valamint az üzletben történő vásárlás során, a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

A 65. életévét betöltött személyek élelmiszerüzlet, drogéria, piac vagy gyógyszertár 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben történő látogatását szabályozó kormányrendelet hatályát vesztette, igy a 65. év feletti személyek részére megállapított idősáv eltörlésre került.

Továbbra is kérem Önöket, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a higiéniai szabályok betartására, a maszk viselésére, valamint a központi ajánlások által megfogalmazott másfél méteres védőtávolság betartására.

Ezúton is köszönöm a Tisztelt Lakosságnak, hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt a központi és a helyi szabályozásokat betartva, türelmesen és felelősségteljesen jártak el a járvány terjedésének megelőzése érdekében.

Megértésüket tisztelettel megköszönöm!

Molnár-Nagy Béla
polgármester