A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Megnevezés

Összeg/mérték

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak száma (2017)

6 fő

A vezetők és köztisztviselők illetményének összesített összege

19.001.100,- Ft/év

Juttatások fajtája és mértéke

Cafetéria juttatás

200.000,- Ft/fő/év

Munkába járás költségtérítése

15,- Ft/km

Megnevezés

Összeg/mérték

A Rábapatonai Katica Óvodában foglalkoztatottak száma (2017)

11 fő

A vezetők és közalkalmazottak illetményének összesített összege

33.980.150,- Ft/év

Juttatások fajtája és mértéke

Cafetéria juttatás

200.000,- Ft/fő/év

Munkába járás költségtérítése

15,- Ft/km